Zoekresultaten

25 resultaten voor keyword:woonomgeving
25 resultaten voor keyword:woonomgeving

Sensor Data Challenge 2023: innovatie met applied data science

Op 13 en 14 april jl. organiseerden het CBS, de Haagse Hogeschool, het RIVM en de Universiteit Utrecht voor de vierde keer een Sensor Data Challenge.

Artikelen

Slachtoffers woninginbraak voelen zich ook buitenshuis onveiliger

Slachtoffers van woninginbraak voelen zich vaker onveilig dan mensen die dat niet waren, ook in de woonomgeving. Zij treffen vaker maatregelen om hun woning te beveiligen.

Artikelen

Slachtofferschap delicten; persoonskenmerken 2012-2019

geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomst, opleidingsniveau

Cijfers

(On)veiligheidsbeleving; persoonskenmerken (2012-2019)

Onveiligheidsgevoelens, kans op slachtofferschap, respectloos gedrag in woonbuurt en woonplaats, persoonskenmerken

Cijfers

Oudere vrouw zonder partner houdt ‘s avonds deur dicht

Vrouwen van 65 jaar of ouder zonder partner geven naar verhouding het vaakst aan dat zij ’s avonds niet zo maar de deur open doen. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2017 van het CBS.

Artikelen

Woning, woonomgeving en tevredenheid met het leven

Samenhang tussen tevredenheid met de woning en de woonomgeving en tevredenheid met het leven.

Artikelen

Tevredener met het leven bij sterkere binding met buurt

Ruim 9 op de 10 volwassenen die tevreden zijn met hun woning of woonomgeving, geven aan tevreden te zijn met het leven.

Artikelen

Mensen vaakst tevreden met woning, minst vaak met financiën

Het overgrote deel van de volwassenen in ons land is tevreden met het leven in het algemeen. Ze zijn het meest positief over hun woning, het minst over de financiële situatie.

Artikelen

Tevreden over de buurt

De Nederlandse burgers zijn over het algemeen goed te spreken over hun woonomgeving. In 2011 gaven Nederlanders hun woonomgeving het rapportcijfers 7,5. Vooral mensen buiten de Randstad zijn erg...

Artikelen

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

De Integrale Veiligheidsmonitor beschrijft de ervaringen van de inwoners van Nederland beschreven rond de leefbaarheid van de woonbuurt, de beleving van buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens,...

Publicaties

Een zeven voor veiligheid in woonbuurt

Nederlanders geven gemiddeld een ruime voldoende aan de veiligheid in hun woon- en leefomgeving.

Artikelen

Nederlanders tevreden met de woonomgeving

Verreweg de meeste Nederlanders zijn te spreken over hun woonomgeving, vooral buiten de Randstad. De hinder van geluid en stank neemt de laatste jaren af.

Artikelen

Boemerangkinderen: weer terug naar het ouderlijk huis

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2010. Van de kinderen die sinds de jaren negentig uit huis gingen is ongeveer 15 procent een boemerangkind: zij keerden na verloop van tijd voor een poosje terug naar...

Artikelen

Steeds meer boemerangkinderen

Een steeds groter aandeel jongeren komt na het verlaten van het ouderlijk huis weer een tijdje thuis wonen. De belangrijkste redenen voor de groei van het aantal boemerangkinderen zijn het stuklopen...

Artikelen

Verhuizen vanuit studentensteden

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2009. Het verhuispatroon van en naar studentensteden wijkt af van het landelijke patroon, zowel wat betreft vestiging als vertrek.

Artikelen

Onveiligheidsgevoel daalt, ook in eigen buurt

Steeds minder Nederlanders voelen zich onveilig, zowel in het algemeen als in de eigen buurt.

Artikelen

Demografie van Nederland, 2006

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2006

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

VMBO bovenbouw

VMBO bovenbouw

Overig

Havo/vwo bovenbouw

Havo/vwo bovenbouw

Overig

Groot databestand wonen

Groot databestand voor wiskunde over wonen en de woonomgeving.

Overig