Steeds meer boemerangkinderen

Een steeds groter aandeel jongeren komt na het verlaten van het ouderlijk huis weer een tijdje thuis wonen. De belangrijkste redenen voor de groei van het aantal boemerangkinderen zijn het stuklopen van de relatie of het beëindigen van een opleiding.

Belangrijkste reden uit huis gaan, 1970-79 en 2000-07

Belangrijkste reden uit huis gaan, 1970-79 en 2000-07

Uit huis om zelfstandig te wonen

De gemiddelde leeftijd waarop jonge vrouwen uit huis gaan, schommelt al enkele decennia tussen de 20 en 21 jaar, die van jonge mannen rond de 22. De redenen om te gaan zijn in de loop der tijd wel veranderd. Zo heeft samenwonen of trouwen aan belang ingeboet. In de jaren zeventig was dit nog voor ruim de helft van de nestverlaters het hoofdmotief. In het afgelopen decennium verliet nog maar ruim een op de drie van de mannen en bijna vier op de tien vrouwen hiervoor het ouderlijk huis. Tegenwoordig zijn de behoefte aan zelfstandigheid of het volgen van een opleiding veel belangrijker geworden.

Aandeel jongeren dat terugkeert bij ouders, naar periode van uit huis gaan

Aandeel jongeren dat terugkeert bij ouders, naar periode van uit huis gaan

Een op de vijf jonge vrouwen keert terug naar ouderlijk huis

Van de jongeren die in de jaren zeventig uit huis gingen, keerde uiteindelijk 7 procent van de mannen en 10 procent van de vrouwen tijdelijk terug naar het ouderlijk huis. Twee decennia later, in de jaren negentig, gold dit voor 15 procent van beide geslachten. In de generatie die begin deze eeuw het huis heeft verlaten, is het aandeel onder vrouwen weer iets hoger. Na vijf jaar is bijna een op de vijf vrouwen weer teruggekeerd op het ouderlijk nest. Ouders kunnen over het algemeen vaker een dochter dan een zoon terug verwachten.

Belangrijkste reden van jongeren om weer bij ouders te gaan wonen, 1970-79 en 2000-07

Belangrijkste reden van jongeren om weer bij ouders te gaan wonen, 1970-79 en 2000-07

Vooral terug na stuklopen relatie

De belangrijkste reden om terug naar huis te keren is het stuklopen van de relatie. Dat geldt vooral voor vrouwen. Het (voortijdig) beëindigen van een opleiding is ook een belangrijke reden. Verder komen kinderen als ze tijdelijk geen huisvesting hebben of wachten op een andere woning weer een tijdje bij hun ouders wonen, al dan niet met hun partner.

Elma Wobma

Bron:
Boemerangkinderen: weer terug naar het ouderlijk huis, Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2010