Luchtfoto van boerderijen in Flevoland
© ANP

VMBO bovenbouw

Verschil zal er zijn; tussen buurten, wijken en regio's in Nederland.

edugis-vmbo-b-nieuw

EduGIS heeft in opdracht van het CBS vier lessenseries gemaakt, waar deze module er een van is. De module maakt vooral gebruik van gegevens van het CBS en kaarten van EduGIS. Hierdoor wordt een verband gelegd tussen de kaart als visuele weergave van gegevens en de bron waar deze gegevens van afkomstig zijn. De module is in augustus 2013 geactualiseerd en vernieuwd.

Verschil zal er zijn

De lesmodule behandelt verschillen op lokaal en regionaal niveau, met speciale aandacht voor bevolkingsontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening en groei- en krimpregio´s.

De lessenserie is een concrete uitwerking van:

  • domein A Vaardigheden: A2 Aardrijkskundige benadering en A3 Aardrijkskundig onderzoek;
  • domein E Arm en rijk: E1 Eigen omgeving;
  • domein F Bevolking en ruimte: F1 eigen omgeving en F2.1 Nederland en Europa.

Vakdidactische uitgangspunten

De drie pijlers van de module zijn:

  1. onderzoeksmatig leren;
  2. kaartvaardigheden (kaartlezen, -analyse en -interpretatie);
  3. inhoudelijke toepassing.

Benodigdheden

  • Computers: EduGIS werkt op een PC en Mac en functioneert in de browsers Firefox, Safari, Internet Explorer en Chrome;
  • Geluid: drie opdrachten worden vergezeld van een beeld- en geluidsfragment;
  • Lesmateriaal: u kunt de les volledig digitaal geven of de werkbladen en opdrachten in pdf uitprinten en uitdelen. De pdf's vindt u aan het begin van het lesplan;
  • 2 à 3 lesuren.

U vindt meer informatie in de docentenhandleiding (deze vindt u ook aan het begin van het lesplan). In de docentenhandleiding staat ook hoe u de module flexibel kunt inzetten.

Open het lesplan in EduGIS.

Download het lesplan als PDF.