Een zeven voor veiligheid in woonbuurt

Nederlanders geven gemiddeld een ruime voldoende aan de veiligheid in hun woon- en leefomgeving. Stadsbewoners zijn minder positief. Vooral jonge mensen vinden dat hun buurt is verbeterd in vergelijking met een jaar eerder; mensen van middelbare leeftijd nemen daarentegen wat vaker een verslechtering waar.   

Nederlanders in 2010 redelijk tevreden over hun woonbuurt

De meeste Nederlanders zijn redelijk tevreden over de veiligheid in hun woonbuurt. In een rapportcijfer uitgedrukt krijgt deze gemiddeld een 7. De woonomgeving en de leefbaarheid in de woonbuurt worden iets hoger gewaardeerd, respectievelijk met een 7,5 en een 7,4. Van de Nederlanders vindt 14 procent hun buurt verbeterd ten opzichte van het voorgaande jaar, maar een even groot percentage vindt hem juist verslechterd.

Oordeel ontwikkeling woonbuurt, 2010

Oordeel ontwikkeling woonbuurt, 2010

Stedelingen minder tevreden

Stadsbewoners geven hun buurt een lager rapportcijfer dan plattelanders. Dat doen ze niet alleen qua veiligheid, maar ook qua woonomgeving en leefbaarheid. Bewoners van aandachtswijken geven hun buurt, zoals te verwachten, de laagste cijfers. Onveiligheid en leefbaarheid maken immers deel uit van de selectiecriteria voor de aandachtswijken.

Verder vindt 18 procent van de inwoners van zeer sterk stedelijke gemeenten dat hun buurt ten opzichte van het voorgaande jaar is verbeterd, en 19 procent dat hun woonbuurt is achteruit gegaan. In de aandachtswijken is dit respectievelijk 26 en 23 procent. In sommige aandachtswijken vindt namelijk een groot deel van de bewoners dat hun buurt erop vooruit is gegaan, in andere aandachtswijken vindt daarentegen een groot deel van de bewoners dat hun buurt is verslechterd.

Rapportcijfers woonbuurt, 2010

Rapportcijfers woonbuurt, 2010

Jongeren optimistischer

Jongeren zijn vaker dan ouderen van mening dat hun woonbuurt het afgelopen jaar er op vooruit is gegaan. Zo geeft rond 17 procent van de 15-34 jarigen aan dat hun woonbuurt is verbeterd, terwijl slechts 9 procent van de 65-plussers dat met ze eens is.

Oordeel ontwikkeling woonbuurt naar leeftijd, 2010

Oordeel ontwikkeling woonbuurt naar leeftijd, 2010

Leanne Houben

Bronnen: