Onveiligheidsgevoel daalt, ook in eigen buurt

Steeds minder Nederlanders voelen zich onveilig, zowel in het algemeen als in de eigen buurt. Vrouwen voelen zich nog altijd duidelijk minder veilig dan mannen. Ook vinden bewoners van stedelijke buurten hun woonomgeving nog steeds minder veilig dan plattelandsbewoners.

Nederlandse buurt volgens bewoners steeds veiliger

Begin 2008 gaf 20 procent van de Nederlanders aan zich wel eens onveilig te voelen. In 2005 was dit nog 27 procent. Ook het aandeel mensen dat zich wel eens onveilig voelt in zijn eigen buurt, is de afgelopen jaren afgenomen. In eigen buurt voelt 8 procent zich weleens onveilig, in eigen huis 3 procent.

In bijna alle gevallen gaat het hier over de avonden. ‘s Avonds doet dan ook bijna één op de drie Nederlanders wel eens niet open, omdat ze het niet veilig vinden.

Onveiligheidsgevoelens in Nederland

2461g1

Ruim vier van de tien vrouwen durven ’s avonds soms niet open te doen

Vrouwen voelen zich duidelijk vaker onveilig dan mannen. Dit verschil geldt ook in eigen buurt of eigen huis. Zo doet 42 procent van de vrouwen bij donker weleens de deur niet open, omdat ze het niet veilig vinden, tegenover 16 procent van de mannen.

Vrouwen die alleen wonen, voelen zich in alle situaties vaker onveilig dan vrouwen die samenwonen. Zo blijkt dat 47 procent van de alleenstaande vrouwen ’s avonds de deur niet zomaar open doet. Bij vrouwen met partner is dit 39 procent.

Onveiligheidsgevoelens naar geslacht, 2008

2461g2

Stedelijke buurten ook voor eigen bewoners onveiliger

Ook de woonomgeving speelt een belangrijke rol bij onveiligheidgevoelens. Zo voelen stedelingen zich veel vaker onveilig dan dorpelingen. Dit geldt ook voor de eigen buurt: in zeer sterk stedelijke buurten 14 procent van de bewoners zich wel eens onveilig tegenover slechts 3 procent in de niet-stedelijke buurten.

Het verschil in onveiligheidsgevoelens in eigen huis is minder groot. Maar toch geldt ook hier dat mensen in de stad veel vaker ‘s avonds niet open doen dan op het platteland.

Onveiligheidsgevoelens naar stedelijkheid, 2008

2461g3

Carin Reep

Bron: Onveiligheidsgevoelens