Havo/vwo bovenbouw

Vrouw en kind lopen door Osdorp in Amsterdam
© ANP

Verschil zal er zijn; tussen buurten, wijken en regio's in Nederland.

edugis-havo-b

EduGIS heeft in opdracht van het CBS vier lessenseries gemaakt, waar deze module er een van is. De module maakt vooral gebruik van gegevens van het CBS en kaarten van EduGIS. Hierdoor wordt een verband gelegd tussen de kaart als visuele weergave van gegevens en de bron waar deze gegevens van afkomstig zijn. De module is in augustus 2013 geactualiseerd en vernieuwd.

Verschil zal er zijn

De lesmodule behandelt verschillen op lokaal en regionaal niveau, met speciale aandacht voor bevolkingsontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening en groei- en krimpregio´s.

De lessenserie is voor zowel havo als vwo een concrete uitwerking van:

  • domein A Vaardigheden: A1 geografische benadering en A2 geografisch onderzoek;
  • domein E Leefomgeving: E2 regionale en lokale vraagstukken.

Vakdidactische uitgangspunten

De drie pijlers van de module zijn:

  1. onderzoeksmatig leren;
  2. kaartvaardigheden (kaartlezen, -analyse, -interpretatie en -productie);
  3. inhoudelijke toepassing.

Benodigdheden

  • Computers: EduGIS werkt op een PC en Mac en functioneert in de browsers Firefox, Safari, Internet Explorer en Chrome;
  • Geluid: drie opdrachten worden vergezeld van een beeld- en geluidsfragment;
  • Lesmateriaal: u kunt de les volledig digitaal geven of de werkbladen en opdrachten in pdf uitprinten en uitdelen. De pdf's vindt u aan het begin van het lesplan;
  • 2 à 3 lesuren.

U vindt meer informatie in de docentenhandleiding (deze vindt u ook aan het begin van het lesplan). In de docentenhandleiding staat ook hoe u de module flexibel kunt inzetten.

Open het lesplan in EduGIS.

Download het lesplan als PDF.