Minder milieubewust gedrag van bewoners grote steden

Ruim negen van de tien Nederlanders van 18 jaar en ouder scheiden tuinafval van het overige afval en deponeren afvalglas in de glasbak. Een andere vorm van milieubewust gedrag, het voor een korte afstand laten staan van de auto, is minder populair. Maar zes van de tien personen neemt voor een verplaatsing van maximaal vijf kilometer vaak of altijd de fiets of gaat lopen.

Milieubewust gedrag Nederlandse bevolking 18 jaar en ouder, 1997

Milieubewust gedrag Nederlandse bevolking 18 jaar en ouder, 1997
Over het algemeen geldt dat naarmate de stedelijkheid van de woonomgeving toeneemt, het milieubewuste gedrag vermindert. Vooral in de zeer sterke verstedelijkte gebieden, waaronder de grote steden, geldt bijvoorbeeld dat een kleiner deel van de bevolking het afval scheidt dan in de andere gebieden.

Zo houdt van de inwoners van zeer sterk stedelijke gebieden 55% groente- en fruitafval apart, 76% het tuinafval en 77% het oud papier apart. In de niet-stedelijke gebieden zijn deze percentages (respectievelijk 91, 95 en 97) aanzienlijk hoger.

Een uitzondering hierop vormt het gebruik van de auto of openbaar vervoer. In de grote steden kiest men voor de korte afstanden vaker de fiets of de benenwagen dan op het platteland.

Hans Schmeets en Ferdy Otten

Bron: De leefsituatie van de Nederlandse bevolking 1997 deel 2