Mensen vaakst tevreden met woning, minst vaak met financiën

Het overgrote deel van  de volwassenen in ons land is tevreden met het leven in het algemeen. Ze zijn het meest positief over hun woning, het minst over de financiële situatie. Vooral 65-plussers zijn vaak tevreden.

Merendeel tevreden met het leven

In 2012 was 85 procent van de bevolking tevreden met het leven in het algemeen. Vooral over hun woning zijn mensen positief: ruim de helft is hier tevreden mee, en meer dan een derde zelfs zeer tevreden. Ook de woonomgeving en persoonlijke relaties worden vaak positief gewaardeerd. Over hun financiële situatie zijn mensen het minst positief: bijna 7 pocent is hier ontevreden over en 20 procent is hier tevreden noch ontevreden mee.

Tevredenheid met het leven, 2012

Tevredenheid met het leven, 2012

25- tot 55-jarigen minder tevreden over hoeveelheid vrije tijd

Ongeveer zeven op de tien 25- tot 55-jarigen zijn tevreden met de hoeveelheid vrije tijd. Dat is minder dan gemiddeld. Vanaf 55-jarige leeftijd loopt dit aandeel op, tot zelfs ruim 90 procent van de 65-plussers. Deze laatste groep is doorgaans niet meer werkzaam en heeft meestal ook geen inwonende kinderen meer die zorg behoeven.

Verder blijkt dat laag opgeleiden gemiddeld meer tevreden zijn met de hoeveelheid vrije tijd dan hoog opgeleiden.

Aandeel personen dat tevreden is met hoeveelheid vrije tijd, 2012

Aandeel personen dat tevreden is met hoeveelheid vrije tijd, 2012

Minder dan de helft is tevreden met alle gevraagde aspecten

Minder dan de helft (44 procent) van de bevolking is tevreden met zowel de woning, de woonomgeving, persoonlijke relaties, hoeveelheid vrije tijd, dagelijkse bezigheden als de financiële situatie. Onder 65-plussers ligt dit aandeel veel hoger, op bijna 60 procent.

Aandeel personen dat tevreden is met alle zes gevraagde aspecten, 2012

Aandeel personen dat tevreden is met alle zes gevraagde aspecten, 2012

Linda Moonen

Bron: Tevredenheid naar leeftijd en opleidingsniveau, 2012 (maatwerktabel)