Tevredener met het leven bij sterkere binding met buurt

ouders lunchen met hun kinderen in het groen van een ecowijk.
© Hollandse Hoogte
Ruim 9 op de 10 volwassenen die tevreden zijn met hun woning of woonomgeving, geven aan tevreden te zijn met het leven. De woonomgeving, met name het ervaren van sociale cohesie ofwel binding met de buurt, is een belangrijkere factor voor tevredenheid met het leven dan de woning zelf. Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS.

Als mensen gevraagd wordt hoe tevreden zij zijn met hun leven, baseren zij dit op een afweging van verschillende aspecten van hun leven. Zo is de tevredenheid met het leven groter als mensen zich gezond voelen, maar ook de fysieke en sociale omgeving zijn van belang. Personen die (zeer) tevreden zijn met hun woning of woonomgeving zijn ook vaker tevreden met het leven dan degenen die niet tevreden zijn met woning of buurt.
Overigens valt aan de hand van dit onderzoek niet uit te sluiten dat mensen die tevreden zijn met het leven in het algemeen positiever zijn ingesteld, en mogelijk daardoor ook vaker tevreden zijn met de woning of woonomgeving en andere facetten van het leven.

Van de 18-plussers die tevreden zijn met hun woning, gaf 94 procent in 2015 aan content te zijn met hun leven. Voor personen die ontevreden zijn met hun woning was dat 69 procent. Van de mensen die tevreden zijn met hun woonomgeving is eveneens 94 procent tevreden met het leven, van mensen die ontevreden zijn is dat 80 procent.

Tevredenheid met het leven, 2015
   Ontevreden met het leven (% van 18 jaar of ouder)Niet tevreden/niet ontevreden met het leven (% van 18 jaar of ouder)Tevreden met het leven (% van 18 jaar of ouder)
Tevredenheid met woningOntevreden6,224,369,5
Tevredenheid met woningNiet tevreden, niet ontevreden2,116,281,7
Tevredenheid met woningTevreden0,74,994,4
Tevredenheid met woonomgevingOntevreden3,716,779,6
Tevredenheid met woonomgevingNiet tevreden, niet ontevreden1,612,186,3
Tevredenheid met woonomgevingTevreden0,85,194,1

Sociale cohesie van belang

De woonomgeving is belangrijker dan de woning zelf als het gaat om de tevredenheid met het leven. Het gaat daarbij zoals gezegd met name over de binding met de omgeving, of sociale cohesie. Van de buurtbewoners die een sterke mate van sociale cohesie ervaren is 97 procent tevreden met hun leven. Bij mensen die lage sociale cohesie ervaren in hun buurt is dit 69 procent.

Tevredenheid met het leven naar ervaren sociale cohesie, 2015
 Ontevreden (% van 18 jaar of ouder)Niet tevreden, niet ontevreden (% van 18 jaar of ouder)Tevreden (% van 18 jaar of ouder)
Heel laag7,324,168,6
Laag4,317,778
Niet laag, niet hoog1,59,489,2
Hoog0,64,794,7
Heel hoog0,42,297,4

Als mensen overlast ervaren in hun buurt, bijvoorbeeld door lawaai of stank, zeggen zij juist minder vaak dat ze tevreden zijn met het leven. Onder diegenen die veel overlast in hun buurt ervaren is 85 procent tevreden met hun leven. Mensen die helemaal geen of weinig overlast ervaren is 94 procent tevreden.

Vaker tevreden met het leven in een vrijstaand huis

Kenmerken van de woning zijn eveneens van invloed op de tevredenheid met het leven, zij het minder sterk dan kenmerken van de woonomgeving. Zo geven bewoners van een vrijstaand huis vaker aan tevreden te zijn dan mensen met een etagewoning, namelijk 97 tegen 88 procent. Personen met een hoek- of tussenwoning zitten hier qua tevredenheid tussenin.
Dit ervaren verschil in tevredenheid met het leven kan niet worden toegeschreven aan andere kenmerken van de woning of haar bewoners, zoals woninggrootte, -waarde, koop- of huurwoning of het huishoudensinkomen of onderwijsniveau van de bewoner.

Tevredenheid met het leven naar soort woning, 2015
 Ontevreden (% van 18 jaar of ouder)Niet tevreden, niet ontevreden (% van 18 jaar of ouder)Tevreden (% van 18 jaar of ouder)
Etagewoning1,810,787,5
Tussenwoning en overig16,592,5
Hoekwoning0,96,193
2-onder-1-kap0,43,696,1
Vrijstaand0,42,796,8