Armoede en leefomstandigheden

Een laag inkomen betekent voor individuen meer dan alleen relatief weinig geld. Het heeft ook gevolgen voor de omstandigheden waarin mensen leven. Zo is de kwaliteit van de woonomgeving van mensen onder de lage-inkomensgrens minder gunstig dan die van mensen met een hoger inkomen.

Verder voelen mensen met lage inkomens zich vaak minder veilig. Ze zijn echter niet vaker slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit.

Arme mensen hebben bovendien meer gezondheidsproblemen. Ook hun medicijngebruik is wat hoger. Zij verschillen echter niet van personen met een hoger inkomen wat betreft riskante gewoonten, zoals ernstig overgewicht en zwaarder drinkgedrag. Zij roken daarentegen wel vaker.

Gezondheid van armen en niet armen
(na controle voor geslacht, leeftijd en opleidingsniveau)

Gezondheid van armen en niet armen (na controle voor geslacht, leeftijd en opleidingsniveau)

Gemiddeld zijn personen met een laag inkomen dus ook wat betreft hun leefomstandigheden slechter af dan personen met een hoog inkomen. De verschillen zijn het grootst wanneer het gaat om de kwaliteit van de woning en de woonomgeving en om het welbevinden. Wat gezondheid en leefstijl aangaat, is het gemiddelde verschil tussen armen en rijken wat kleiner. Dat geldt ook voor maatschappelijke participatie, zoals sociale contacten en deelname aan verenigingen. Opmerkelijk genoeg is het verschil tussen de beide inkomensgroepen het kleinst voor de materiële welvaart.

Verschil in leefomstandigheden tussen lage en hoge inkomens
(verschil in achterstandsscore tussen inkomensgroepen)

Verschil in leefomstandigheden tussen lage en hoge inkomens (verschil in achterstandsscore tussen inkomensgroepen)

José Geurts en Myra Wieling

Bronnen:

  • CBS/SCP, Armoedemonitor 1999
  • ESB 21-1-2000