Tevreden over de buurt

De Nederlandse burgers zijn over het algemeen goed te spreken over hun woonomgeving. In 2011 gaven Nederlanders hun woonomgeving het rapportcijfers 7,5. Vooral mensen buiten de randstad zijn erg tevreden over hun woonomgeving, maar de verschillen per regio zijn klein. Leefbaarheid van de eigen woonbuurt scoort een 7,4 en veiligheid een 7,0. Hiermee is men net zo positief over de eigen woonomgeving als in 2010.

Eén op de vier Nederlanders kent zijn buurtbewoners niet

De meeste Nederlanders zijn positief over de bevolkingsamenstelling en over hoe mensen in de buurt met elkaar omgaan. Toch hebben minder dan twee op de vijf naar eigen zeggen veel contact met andere buurtbewoners, een kwart zegt dat mensen in de buurt elkaar nauwelijks kennen. Het onderhoud van wegen, paden, pleintjes, plantsoenen en parken wordt door de meesten als goed beoordeeld. Het ontbreekt volgens velen echter aan voldoende voorzieningen voor jongeren.

Veel last van verkeer en verloedering

Ondanks de grote tevredenheid geeft in 2011 meer dan een vijfde van de Nederlanders van 15 jaar of ouder aan last te hebben van onaangenaamheden in de buurt zoals geluidsoverlast, criminaliteit, geweld, vuil of milieuproblemen.

Buurtproblemen, 2011

Buurtproblemen

Hondenpoep grote ergernis

Het meeste hebben mensen last van het verkeer en van verloedering, hoewel die de laatste tijd wel minder is geworden. Grote ergernissen zijn te hard rijden en hondenpoep op straat - desgevraagd geeft een derde van de mensen aan dat dit vaak voorkomt –, gevolgd door parkeeroverlast en rommel op straat. Daarna komen geluidsoverlast door het verkeer, agressief verkeersgedrag, overlast van groepen jongeren en vernielingen van straatmeubilair.

Bron:
Leefbaarheid woonbuurt; politieregio