Zoekresultaten

87 resultaten voor keyword:werkzame personen
87 resultaten voor keyword:werkzame personen

Pagina 1 van 4

Werkzame personen in de particuliere beveiliging, 2016-2022

Aantal werkzame personen in de particuliere beveiliging in de periode 2016-2022 uitgesplitst in werknemers op peilmoment, vte’s van deze werknemers en zelfstandigen in het peiljaar, gebaseerd op de...

Cijfers

Werkzame personen, november 2021

Werkzame personen naar bedrijfstak/branche en grootteklasse bedrijf van de voornaamste werkkring en deeltijdfactor, november 2021

Cijfers

Verkennend onderzoek 45 dienstjaren

Verkennend onderzoek naar de omvang en kenmerken van het aantal personen met 45 dienstjaren op basis van drie methodes.

Publicaties

Werkzame beroepsbevolking, 2019

Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring, geslacht en leeftijd in jaren

Cijfers

Medisch geschoolden naar arbeidspositie, 2018

Maatwerktabellen over werkzame en niet werkzame medisch geschoolden naar beroep, leeftijd en geslacht in 2018, en ontwikkeling 2009-2018.

Cijfers

Werkzame personen en toegevoegde waarde naar regio 2017

De gegevens zijn verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Cijfers

5,7 duizend werkenden betrokken bij faillissementen

In het tweede kwartaal van 2019 zijn 946 bedrijven, instellingen en eenmanszaken failliet verklaard. Bij die gefailleerde bedrijven waren op het moment van faillissement bijna 5,7 duizend personen...

Artikelen

Looncomponenten pensioenopbouw, 2018

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking 15-74 jaar Gemeente Utrecht

Werkzame beroepsbevolking 15 - 74 jaar. Gemeente Utrecht naar BRC2014BEROEPSGROEP, 2017.

Cijfers

Groeirekeningen; nationale rekeningen 1995-2016

Productiviteit; arbeid; kapitaal; groeirekeningen SBI2008

Cijfers

Commentaar Onderzoek capaciteit in de mondzorg

Dit rapport bevat commentaar op het eindconceptrapport over onderzoek door Panteia en Eti’l naar capaciteit in de mondzorg.

Cijfers

Werkenden met een kleine beurs, 2014

In dit onderzoek is gekeken naar de mate waarin huishoudens net boven de armoedegrens moeite hebben om rond te komen.

Cijfers

Historische reeks werkzame personen, 1807 - 2016

Tijdreeks met werkzame personen naar economische activiteit.

Cijfers

In tien jaar verdubbeling eenpitters in grote steden

Het aantal eenpersoonsbedrijven in de vier grote steden is in tien jaar meer dan verdubbeld.

Artikelen

Helft niet-werkenden met uitkering kan/wil niet werken

Hoeveel procent van de niet-werkenden met een uitkering kan of wil niet werken?

Artikelen

Werkzame personen in 'klantcontactberoepen'

Werkzame personen van 15 tot 75 jaar in 'klantcontactberoepen' in de jaren 2013 t/m 2016.

Cijfers

Arbeidsparticipatie gemeente Eindhoven 2014 en 2015

Arbeidsparticipatie op wijkniveau in gemeente Eindhoven, 2014 en 2015.

Cijfers

Studenten en scholieren pieken in de ochtendspits

Zowel de ochtend- als de avondspits bestond in 2014 voor ruim de helft uit werkenden

Artikelen

Brancheverenigingen: VNFKD jaarrapportage 2015

Omzetniveau, aantal werkzame personen en samenstelling werknemersbestand

Cijfers
Cijfers

Positie werkkring en arbeidsduur: aantal vaste werknemers niet verder gedaald

Actuele cijfers over personen met een vast of flexibel contract en zelfstandigen en over het aantal uren per week dat personen werkzaam zijn.

Artikelen

Omzetontwikkeling projectontwikkeling naar bedrijfsomvang per kwartaal

Omzetontwikkeling projectontwikkeling naar bedrijfsomvang per kwartaal; cijfers over de jaren 2010 tot en met tweede kwartaal in 2015.

Cijfers
Artikelen

Kwartaalmonitor luchtvaart eerste kwartaal 2015

De Nederlandse nationale luchthavens verwerkten in het eerste kwartaal van 2015 ruim 4 procent meer passagiers dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De grootste passagiersgroei werd behaald door...

Artikelen