Zoekresultaten

84 resultaten voor keyword:werkzame personen
84 resultaten voor keyword:werkzame personen

Pagina 1 van 4

Vormgevers in Nederland; gemiddelden over 2007-2009

Kenmerken van de vormgevers en de banen waarin zij werken. Opdrachtgever: TNO

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Omzet e-commerce neemt toe

Het economisch belang van elektronisch in- en verkopen door bedrijven neemt jaarlijks toe in Nederland. De omzet die bedrijven elektronisch realiseren is gestegen van ruim 3 procent in 1999 tot bijna...

Artikelen
Artikelen

Boeren zonder partner, 2013

Cijfers over het aandeel boeren zonder partner op nationaal en gemeentelijk niveau. Ook zijn er cijfers opgenomen over het aantal vrijgezelle boeren naar stedelijkheid en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Werkzame personen in 'klantcontactberoepen'

Werkzame personen van 15 tot 75 jaar in 'klantcontactberoepen' in de jaren 2013 t/m 2016.

Cijfers

Twee eeuwen beroepsbevolking, 1800-2009

In dit rapport worden lange tijdreeksen geconstrueerd van de werkzame beroepsbevolking, het aantal werkzame personen en het aantal werklozen voor het tijdvak 1800–2009. Daarbij zijn gegevens uit de...

Publicaties

Verkennend onderzoek 45 dienstjaren

Verkennend onderzoek naar de omvang en kenmerken van het aantal personen met 45 dienstjaren op basis van drie methodes.

Publicaties
Artikelen

Telewerken kan bij zes op de tien bedrijven

In 2012 bood 59 procent van de bedrijven met 10 of meer werkzame personen de mogelijkheid te telewerken. Vooral bedrijven in de financiële en ICT-sector ondersteunen telewerken op grote schaal.

Artikelen

Werkloosheid in Nederland hoger dan in Duitsland

De werkloosheid volgens internationale definitie lag in Nederland in maart op 6,4 procent. Dit is hoger dan in Duitsland, waar het werkloosheidspercentage 5,4 bedroeg. Tot september 2012 was de...

Artikelen
Cijfers

Werkzame personen en toegevoegde waarde naar regio 2017

De gegevens zijn verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Cijfers

Kerncijfers Satellietrekening Toerisme 2001-2006

Deze tabellen bevatten cijfers over toerististische indicatoren zoals de interne toeristische consumptie, het toeristisch bbp en de toeristische werkgelegenheid. Deze gegevens worden gepresenteerd in...

Cijfers

Looncomponenten pensioenopbouw, 2018

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw

Cijfers

In tien jaar verdubbeling eenpitters in grote steden

Het aantal eenpersoonsbedrijven in de vier grote steden is in tien jaar meer dan verdubbeld.

Artikelen

Helft bedrijfsleven gebruikt zelfstandigen zonder personeel

De helft van de Nederlandse niet-financiële bedrijven met 5 of meer werkzame personen heeft in de afgelopen twaalf maanden gebruik gemaakt van zelfstandigen zonder personeel (zzp).

Artikelen

Eén op de drie bedrijven verzendt elektronische facturen

In 2012 verzond 33 procent van de bedrijven elektronische facturen naar zakenpartners. Dit kan gaan om rekeningen via e-mail met bijvoorbeeld een pdf-bestand als bijlage, maar ook om facturen die...

Artikelen

Omzetdaling groothandel zet door

In het tweede kwartaal van 2009 heeft de groothandel 12,2 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Voor alle branches in de groothandel geldt dat de omzet krimpt.

Artikelen