Zoekresultaten

87 resultaten voor keyword:werkzame personen
87 resultaten voor keyword:werkzame personen

Pagina 2 van 4

Eén op de drie bedrijven verzendt elektronische facturen

In 2012 verzond 33 procent van de bedrijven elektronische facturen naar zakenpartners. Dit kan gaan om rekeningen via e-mail met bijvoorbeeld een pdf-bestand als bijlage, maar ook om facturen die...

Artikelen

Helft bedrijfsleven gebruikt zelfstandigen zonder personeel

De helft van de Nederlandse niet-financiële bedrijven met 5 of meer werkzame personen heeft in de afgelopen twaalf maanden gebruik gemaakt van zelfstandigen zonder personeel (zzp).

Artikelen

Medisch geschoolden naar arbeidspositie, 2018

Maatwerktabellen over werkzame en niet werkzame medisch geschoolden naar beroep, leeftijd en geslacht in 2018, en ontwikkeling 2009-2018.

Cijfers

Werkzame personen, november 2021

Werkzame personen naar bedrijfstak/branche en grootteklasse bedrijf van de voornaamste werkkring en deeltijdfactor, november 2021

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking 15-74 jaar Gemeente Utrecht

Werkzame beroepsbevolking 15 - 74 jaar. Gemeente Utrecht naar BRC2014BEROEPSGROEP, 2017.

Cijfers

Werkzame personen in de particuliere beveiliging, 2016-2022

Aantal werkzame personen in de particuliere beveiliging in de periode 2016-2022 uitgesplitst in werknemers op peilmoment, vte’s van deze werknemers en zelfstandigen in het peiljaar, gebaseerd op de...

Cijfers

Economische Indicatoren voor SEO Monitor Techniek

Maatwerktabellen met economische indicatoren, uitgesplitst naar clusters- en grootteklasse van bedrijven. Opdrachtgever Stichting Economisch Onderzoek.

Cijfers

Nieuwste bestelauto's in stedelijk gebied

In 2009 stond 84 procent van de 971 duizend geregistreerde bestelauto’s in Nederland op naam van een onderneming.

Artikelen
Artikelen

5,7 duizend werkenden betrokken bij faillissementen

In het tweede kwartaal van 2019 zijn 946 bedrijven, instellingen en eenmanszaken failliet verklaard. Bij die gefailleerde bedrijven waren op het moment van faillissement bijna 5,7 duizend personen...

Artikelen

Helft niet-werkenden met uitkering kan/wil niet werken

Hoeveel procent van de niet-werkenden met een uitkering kan of wil niet werken?

Artikelen

Steeds meer ondernemers in Nederland

In 2014 zijn er in totaal ruim 65 duizend bedrijven bijgekomen, in het eerste kwartaal van 2015 waren dat er bijna 12 duizend. Hiermee zijn er nu een recordaantal van bijna 1,5 miljoen bedrijven in...

Artikelen

15 procent van de boeren is single

In 2013 had 15 procent van de Nederlandse boeren geen partner. Bij de overige werkzame personen was dat meer dan 25 procent. Er zijn dus relatief weinig alleenstaande boeren. Boeren met grote...

Artikelen

Historische reeks werkzame personen, 1807 - 2016

Tijdreeks met werkzame personen naar economische activiteit.

Cijfers

Statistisch Bulletin no. 48

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Handel en horeca, Inkomen en bestedingen.

Artikelen
Artikelen

Flinke omzetdaling bouwnijverheid in augustus 2009

De omzet van bouwbedrijven met 10 of meer werkzame personen lag in augustus 2009 bijna 13 procent lager dan in augustus 2008. In de burgerlijke en utiliteitsbouw, de grootste bouwsector, daalde de...

Artikelen
Artikelen

Aantal kunstenaars gestegen tot 130 duizend

In de jaren 2007-2009 waren er gemiddeld 130 duizend kunstenaars. Dat is 13 duizend meer dan drie jaar daarvoor, een toename van 11 procent. De groei van het aantal kunstenaars loopt daarmee ongeveer...

Artikelen

Winstgevendheid bedrijfsleven verbeterd

Voor het eerst sinds het uitbreken van de economische crisis eind 2008 is het aantal bedrijven (exclusief financiële bedrijven) waarbij de winstgevendheid verbeterde, groter dan het aantal dat een...

Artikelen

Werkgerelateerde cursus wordt vaak onder werktijd gevolgd

Begin 2008 waren er in Nederland ruim 6,6 miljoen werkzame personen in de leeftijd van 25 tot 65 jaar. Ruim een derde van deze personen nam in het voorafgaande jaar deel aan cursussen die gerelateerd...

Artikelen