ICT-vacatures moeilijk te vervullen

Bijna de helft van de bedrijven met ICT-vacatures had in 2011 moeite deze te vervullen. Ondanks de slechtere economische omstandigheden was er dus een tekort aan ICT-specialisten.

Vooral in ICT-sector en bij grote bedrijven

De ICT-sector had de meeste moeite geschikte ICT’ers te vinden. In deze branche kon meer dan de helft van de bedrijven de ICT-vacatures moeilijk vervullen. Financiële instellingen kampen ook met een aanzienlijk tekort aan ICT’ers. Verder hebben veel grote bedrijven vacatures voor ICT-specialisten. Van de bedrijven met 250 of meer werknemers had 41 procent ICT-vacatures. De helft van deze bedrijven vond het lastig ICT’ers aan te nemen.

Bedrijven met 10 werkzame personen of meer, ICT-vacatures 2011
2013-ict-vacatures-2011-g1 

Bas de Groot

Maatwerktabel: ICT-vacatures

StatLine:

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte, 2012

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2012