Ondernemersquote

De ondernemersquote is gedefinieerd als het aantal ondernemers uitgedrukt als percentage van de werkzame en werkzoekende beroepsbevolking. Als definitie van ondernemerschap geldt: alle eigenaren van bedrijven die tevens het bedrijf leiden en waarbij ondernemerschap voor de betreffende personen de hoofdactiviteit is. Onder deze definitie vallen zowel zelfstandigen van niet-rechtspersonen, als directeur/grootaandeelhouders (dga's) van rechtspersonen. Ondernemers in de landbouw en visserij zijn buiten de analyse gebleven. Een werkzame persoon is hier gedefinieerd als iemand van 15 jaar of ouder, die minstens 1 uur per week betaald werk heeft verricht. In de publicatie Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers wordt gebruikgemaakt van een door het EIM internationaal geharmoniseerde reeks over de ondernemersquote. (Bron: EIM).