Werk in Randstadprovincies voor ruim 80 procent in dienstensector

In alle provincies werken de meeste mensen in de dienstensector. In Utrecht en Noord-Holland is dit aandeel het grootst (86 procent). De werkgelegenheid nam in veel bedrijfstakken af. Maar het aantal bedrijven steeg, vooral door een sterke toename van het aantal eenpersoonsbedrijven. In de Randstadprovincies is het aantal eenpersoonsbedrijven in de commerciële dienstverlening bijna verdubbeld. Het aantal vestigingen met meerdere werkzame personen in de bouw en industrie nam echter af. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

Utrecht en Noord-Holland meeste werk in dienstensector

Bijna de helft van de werkgelegenheid in Nederland is te vinden in de commerciële dienstverlening en bijna een derde in de niet-commerciële dienstverlening. De industrie en bouw zijn goed voor een kleine 20 procent.
In Utrecht, Noord- en Zuid-Holland werkt een bovengemiddeld aandeel in de commerciële dienstensector. In Groningen en Flevoland werken naar verhouding veel mensen in de niet-commerciële dienstensector. De werkgelegenheid in de overige provincies is iets vaker dan gemiddeld te vinden in de industrie en bouw.

 
 

Landelijk gezien is het arbeidsvolume in de periode 2007-2013 met 1 procent gedaald. In de industrie en bouwnijverheid was de daling het grootste met 13 procent. In de commerciële dienstverlening bleef de daling beperkt tot 2 procent. De niet-commerciële dienstverlening was de enige sector die groeide (7 procent). Ondanks de daling van de werkgelegenheid in de industrie, bouw en commerciële dienstverlening is het aantal bedrijfsvestigingen in deze sectoren fors toegenomen, dat is echter vooral te danken aan de toename van het aantal eenpersoonsbedrijven.

Zuid-Holland sterkste stijging van eenpersoonsbedrijven in de bouw

In de periode 2007-2014 nam het aantal bedrijfsvestigingen in Nederland in zowel de industrie en bouw als in de commerciële dienstverlening toe, vooral door de toename van bedrijven met één werkzame persoon. Het aantal eenpersoonsbedrijven in de zakelijke dienstverlening steeg het sterkst in Utrecht, Overijssel en Flevoland (120 procent). Noord-Holland en Noord-Brabant hadden juist de sterkste stijging van eenpersoonsbedrijven in de overige commerciële dienstverlening (140 procent). Ook in de bouw was de toename van de eenpersoonsbedrijven groot, de stijging bedroeg meer dan 70 procent, met de sterkste toename in Zuid-Holland (84 procent). De eenpersoonsbedrijven in de industrie namen het sterkst toe in Flevoland (81 procent).

 
 

Minder grote bouwbedrijven

In de bouw en industrie is het aantal bedrijfsvestigingen met meerdere werkzame personen afgenomen. Groningen had de sterkste afname van de grotere bedrijfsvestigingen in de bouw (15 procent) en in Noord-Brabant was de afname van de grotere industrievestigingen het sterkst (8 procent).

 
 

In de commerciële dienstverlening steeg het aantal bedrijfsvestigingen met meerdere werkzame personen in bijna alle provincies. Bij de zakelijke en overige commerciële dienstverlening kwamen er meer grotere bedrijfsvestigingen bij dan bij handel, vervoer en horeca. Overijssel had de sterkste toename van grotere bedrijfsvestigingen in de zakelijke dienstverlening (20 procent). In Zeeland namen de grotere bedrijfsvestigingen in de overige commerciële dienstverlening het sterkst toe (25 procent). Handel, vervoer en horeca liet op landelijk niveau nauwelijks een verschuiving zien, op provinciaal niveau zijn er wel verschillen. Zo daalde in Groningen het aantal grotere bedrijfsvestigingen in deze sector met 7 procent, terwijl dit in Flevoland steeg (9 procent).
Meer cijfers en factsheets over de provincies zijn te vinden in het dossier Provinciale  Statenverkiezingen.