Faillissementen; bedrijfsleeftijd en werkzame personen; 2015-2022

Faillissementen; bedrijfsleeftijd en werkzame personen; 2015-2022

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Rechtsvormen Perioden Werkzame personen bij faillissement (aantal)
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 10.938
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven en instellingen 2022 10.479
A-U Alle economische activiteiten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 459
A Landbouw, bosbouw en visserij Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 176
A Landbouw, bosbouw en visserij Bedrijven en instellingen 2022 171
A Landbouw, bosbouw en visserij Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 5
B Delfstoffenwinning Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 .
B Delfstoffenwinning Bedrijven en instellingen 2022 .
B Delfstoffenwinning Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 .
C Industrie Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 1.726
C Industrie Bedrijven en instellingen 2022 1.710
C Industrie Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 16
D Energievoorziening Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 18
D Energievoorziening Bedrijven en instellingen 2022 18
D Energievoorziening Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 .
E Waterbedrijven en afvalbeheer Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 60
E Waterbedrijven en afvalbeheer Bedrijven en instellingen 2022 59
E Waterbedrijven en afvalbeheer Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 1
F Bouwnijverheid Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 1.047
F Bouwnijverheid Bedrijven en instellingen 2022 881
F Bouwnijverheid Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 165
G Handel Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 2.644
G Handel Bedrijven en instellingen 2022 2.541
G Handel Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 103
H Vervoer en opslag Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 714
H Vervoer en opslag Bedrijven en instellingen 2022 658
H Vervoer en opslag Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 56
I Horeca Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 605
I Horeca Bedrijven en instellingen 2022 570
I Horeca Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 34
J Informatie en communicatie Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 347
J Informatie en communicatie Bedrijven en instellingen 2022 344
J Informatie en communicatie Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 3
K Financiële dienstverlening Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 584
K Financiële dienstverlening Bedrijven en instellingen 2022 583
K Financiële dienstverlening Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 1
L Verhuur en handel van onroerend goed Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 45
L Verhuur en handel van onroerend goed Bedrijven en instellingen 2022 44
L Verhuur en handel van onroerend goed Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 1
M Specialistische zakelijke diensten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 731
M Specialistische zakelijke diensten Bedrijven en instellingen 2022 712
M Specialistische zakelijke diensten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 18
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 671
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bedrijven en instellingen 2022 640
N Verhuur en overige zakelijke diensten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 31
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bedrijven en instellingen 2022 .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 .
P Onderwijs Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 83
P Onderwijs Bedrijven en instellingen 2022 83
P Onderwijs Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 .
Q Gezondheids- en welzijnszorg Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 1.087
Q Gezondheids- en welzijnszorg Bedrijven en instellingen 2022 1.087
Q Gezondheids- en welzijnszorg Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 0
R Cultuur, sport en recreatie Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 116
R Cultuur, sport en recreatie Bedrijven en instellingen 2022 108
R Cultuur, sport en recreatie Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 8
S Overige dienstverlening Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 276
S Overige dienstverlening Bedrijven en instellingen 2022 260
S Overige dienstverlening Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 15
SBI-code onbekend Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 8
SBI-code onbekend Bedrijven en instellingen 2022 8
SBI-code onbekend Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar rechtsvorm (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen). Daarnaast bevat de tabellen de gemiddelde bedrijfsleeftijd en het aantal werkzame personen (in vte's) ten tijde van de faillissementsuitspraak.

Gegevens beschikbaar vanaf 1e kwartaal 2015. tot 4e kwartaal 2022.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 december 2023:
De tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen bij faillissement
Werkzame personen betrokken bij het failiissement, uitgedrukt in voltijdsequivalenten (vte's). Werkzaam persoon is een persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.
Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.