Eén op de drie bedrijven verzendt elektronische facturen

© © Mark de Leeuw/Tetra Images/Corbis

In 2012 verzond 33 procent van de bedrijven elektronische facturen naar zakenpartners. Dit kan gaan om rekeningen via e-mail met bijvoorbeeld een pdf-bestand als bijlage, maar ook om facturen die geschikt zijn voor automatische verwerking. Deze laatste worden e-facturen genoemd.

ICT-sector koploper

In de ICT-sector verzond 51 procent van de bedrijven elektronische  facturen. Hiermee is het digitaal factureren in deze branche het meest ingeburgerd. Grote bedrijven verzenden vaker elektronische facturen dan kleine bedrijven. Bijna de helft van de bedrijven met ten minste 500 werknemers verzond in 2012 rekeningen digitaal. Bij bedrijven met tien tot twintig werkzame personen was dit aandeel 29 procent.

Bedrijven (10 werkzame personen of meer) die elektronische facturen versturen aan zakenpartners, 2012 

2013-e-facturen-g1

Facturen nog vooral op papier

Voor de meeste bedrijven verloopt de facturering nog grotendeels via papier. Dat geldt voor zowel de verzonden als de ontvangen rekeningen. In 2012 ontving een gemiddeld bedrijf 78 procent van zijn facturen op papier. De overige 22 procent was elektronisch: via een e-mail of als e-factuur. Een gemiddeld bedrijf verzond 14 procent van zijn rekeningen digitaal.

Aandeel ontvangen elektronische facturen, bedrijven met 10 of meer werkzame personen, 2012

2013-e-facturen-g2

E-facturen nog niet erg in trek

E-facturen kunnen bedrijven efficiencywinst opleveren. Als een bedrijf rekeningen ontvangt die geschikt zijn voor automatische verwerking, kan het deze bijvoorbeeld direct koppelen aan een betalingssysteem. Het bedrijf kan de facturen dan geautomatiseerd betalen waardoor het bespaart op personeelskosten. Een doorsnee bedrijf ontvangt maar een klein deel van zijn facturen volledig geautomatiseerd: 4 procent in 2012. Bij de verzonden rekeningen is dit aandeel 3 procent.

De verschillen tussen grote en kleine bedrijven zijn aanzienlijk. Bij kleine bedrijven is het aandeel e-facturen gering. Bij de grootste bedrijven daarentegen is ongeveer één op de acht verzonden en ontvangen rekeningen een e-factuur.

Aandeel e-facturen, bedrijven met 10 of meer werkzame personen, per grootteklasse 2012

2013-e-facturen-g3

Bedrijven met veel facturen kiezen vaak voor e-factuur

Het voorgaande betrof de situatie bij een gemiddeld bedrijf. Sommige bedrijven verzenden of ontvangen echter veel meer facturen dan andere bedrijven. Het CBS heeft bedrijven ook gevraagd hoeveel facturen zij in 2012 hebben verzonden en ontvangen. Dit is alleen gevraagd aan bedrijven die elektronisch factureren: via e-mail of via e-facturen. Wanneer we bedrijven met veel facturen zwaarder laten meetellen dan bedrijven met weinig facturen, ontstaat een nieuw beeld. Het aandeel e-facturen komt dan veel hoger uit. Enerzijds komt dit doordat het hierbij uitsluitend gaat om bedrijven die al rekeningen elektronisch verzenden of ontvangen. Anderzijds kiezen bedrijven met veel facturen vaker voor e-facturen dan bedrijven met weinig facturen. Doordat zij nu zwaarder meetellen, komt het percentage e-facturen op deze manier hoger uit. Van alle rekeningen die bedrijven in 2012 ontvingen, was 27 procent een e-factuur. Bij de verzonden facturen was dit 18 procent.

Aandeel e-facturen, bedrijven met 10 of meer werkzame personen, per bedrijfstak 2012

2013-e-facturen-g4

Bedrijven in de sector Handel ontvangen bijzonder veel facturen. Zij ontvangen bovendien een groot deel van hun rekeningen als e-factuur. De sector Handel ondersteunt hiermee het algemene beeld dat bedrijven met veel facturen vaker kiezen voor e-facturen dan bedrijven met weinig facturen.

Bas de Groot en Danny Pronk

Bronnen:

StatLine

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI2008) en bedrijfsgrootte, 2013

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2013

Maatwerktabel ‘Aandeel elektronische en papieren facturen, 2012’