Zoekresultaten

38 resultaten voor keyword:werkdruk
38 resultaten voor keyword:werkdruk

Pagina 1 van 2

Artikelen

Werknemers zonder belangstellende collega's verzuimen vaker

Werknemers die zich niet of nauwelijks gesteund voelen door hun collega’s en leidinggevenden verzuimen vaker dan werknemers die deze steun wel krijgen.

Artikelen
Artikelen

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Publicaties

Vaker werkstress bij mbo-gediplomeerden met zorgopleiding

Bijna de helft van de gediplomeerde mbo-schoolverlaters ervaart sinds corona meer werkstress dan daarvoor. Dat geldt met name voor mbo’ers met een diploma in de zorg.

Artikelen

Aantal verpleegkundigen toegenomen

In 2017 nam het aantal werkzame verpleegkundigen toe tot ruim 186 duizend. Alleen in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg daalde hun aantal. Meer mbo’ers en hbo’ers haalden in de...

Artikelen

Werknemers relatief lang afwezig bij verzuim door werkdruk

Bijna 520 duizend werknemers (6,7 procent) van 15 tot 75 jaar noemden in 2021 werkdruk als belangrijkste reden voor hun laatste verzuim op het werk. Deze werknemers waren twee keer zo lang afwezig...

Artikelen
Artikelen

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2010

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Publicaties

Werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg

Het artikel gaat over werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg. Hierbij wordt de zorg vergeleken met andere bedrijfstakken op de mate van stressvol werk, met hoge taakeisen en lage autonomie, en...

Publicaties

Verzorgende beroepen psychisch en fysiek zwaar belastend

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2008

Artikelen

Werkdruk van werknemers, 2015

Werkdruk van werknemers kinderopvang,2015

Cijfers

Burn-out: de rol van werk en zorg

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2012

Artikelen
Artikelen

Leerkrachten in het basisonderwijs

Trends in leerkrachten in het basisonderwijs naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, werkdruk, ziekteverzuim

Artikelen

Burn-outklachten bij hoge werkdruk en bij weinig sociale steun

Ruim een op de acht werknemers had in 2011 burn-outklachten. Deze klachten komen relatief veel voor bij werknemers met een hoge werkdruk en werknemers die weinig sociale steun van collega’s en...

Artikelen

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2009

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Publicaties

Ziekteverzuim en werkdruk in kinderopvang toegenomen na coronaperiode

Een meerderheid van de werknemers in de kinderopvang vindt de werkdruk (zeer) hoog. In het tweede kwartaal van 2022 ging het om 61 procent. Dat is het hoogste percentage sinds het CBS dit in 2019...

Artikelen

Werkdruk werknemers ziekenhuizen terug op niveau van voor corona

De helft van de werknemers in ziekenhuizen en in de overige medisch specialistische zorg vond in het tweede kwartaal van 2022 de werkdruk (veel) te hoog.

Artikelen

Jonge vrouwen relatief vaak vermoeid door werk

In 2016 had 18 procent van de vrouwelijke werknemers van 25 tot 35 jaar last van psychische vermoeidheid door het werk.

Artikelen
Artikelen
Artikelen