Auteur: Henk-Jan Dirven, Willem Gielen

Werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg

Over deze publicatie

Dit artikel gaat over werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg in de periode 2014 tot en met (het tweede kwartaal van) 2022. Een relatief groot deel van de werknemers in de zorg ervoer in 2021 stressvol werk met hoge taakeisen en lage autonomie. Toch was de arbeidstevredenheid van zorgwerknemers, alles bij elkaar genomen, nog iets hoger dan gemiddeld. Binnen de zorg hebben werknemers in huisartsenzorg, gezondheidscentra, ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg het vaakst stressvol werk. De ervaren werkdruk van werknemers in de zorg is in het tweede kwartaal van 2022 verder toegenomen, met name in de kinderopvang en in de overige zorg en welzijn. De tevredenheid met het werk in de zorg en welzijn nam tussen het tweede kwartaal 2021 en 2022 af. Die daling was relatief sterk in de kinderopvang en de verpleging, verzorging en thuiszorg.