Vaker werkstress bij mbo-gediplomeerden met zorgopleiding

Nederland, Nijmegen, 23-11-2019 Open dag ROC. Voor de opleidingen in de zorg, zorgsector,verpleging, was veel belangstelling, ook van volwassenen die als zij-instromers de gezondheidszorg in willen.. Foto: Flip Franssen
© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
Bijna de helft van de gediplomeerde mbo-schoolverlaters ervaart sinds corona meer werkstress dan daarvoor. Dat geldt met name voor mbo’ers met een diploma in de zorg. Dit blijkt uit onderzoek onder mbo-gediplomeerden van verschillende onderwijsrichtingen uit het studiejaar 2018/’19. Deze mbo-gediplomeerden zijn bevraagd over hun ervaringen met betaald werk tijdens de eerste lockdown die begon in maart 2020.
Van de mbo-gediplomeerden gaf 46 procent aan dat zij vaker werkstress ervaren in vergelijking met de periode vóór corona. Vooral gediplomeerden met een opleidingsachtergrond in de zorg ervaren vaker stress van het werk sinds corona. De sector zorg in het mbo omvat opleidingen in de verpleeg- en verloskunde, maar ook opleidingen in de schoonheids- en haarverzorging. De coronamaatregelen van maart 2020 pakten voor sommige groepen mbo’ers anders uit dan voor andere. Voor zorgpersoneel in de ziekenhuizen en verpleeghuizen was er veelal volop werk, terwijl mensen met een niet-medisch contactberoep, zoals in de schoonheids- en kapsalons, hun werk niet mochten doen.  

Meeste stress bij mbo'ers met opleiding in verpleeg- en verloskunde

De coronamaatregelen tijdens de eerste lockdown gaven vooral meer stress voor de mbo’ers met een opleiding in de verpleeg- en verloskunde. Van hen ervaarde ruim 64 procent meer werkstress sinds corona, van degenen met een achtergrond in de schoonheids- en haarverzorging was dit bijna 60 procent.

Vaker werkstress dan vóór corona, onderwijsrichting, 2020
 Mbo-bol (% mbo-gediplomeerden uit 2018/’19)Mbo-bbl (% mbo-gediplomeerden uit 2018/’19)
Economie42,942,7
Groen48,725,9
Techniek38,926,9
Zorg57,663,9
Totaal4841,7

Ervaren werkzekerheid vooral afgenomen bij muziek en theater

Mbo-gediplomeerden uit studiejaar 2018/’19 met een opleiding in de economie en techniek gaven het vaakst aan dat zij de werkzekerheid vóór de eerste lockdown beter vonden dan na de invoering van de maatregelen. Als naar specifieke opleidingsrichting wordt gekeken binnen de sector economie geven mbo’ers met een opleidingsachtergrond in muziek en theater veruit het vaakst (73 procent) aan dat zij de werkzekerheid voor corona beter vonden. Maar ook gediplomeerden met een achtergrond in toerisme, vrijetijdsbesteding, de schoonheids- en haarverzorging hebben relatief vaak minder werkzekerheid (ruim 50 procent) ervaren.

Minder werkzekerheid dan vóór corona, onderwijsrichting, 2020
 Mbo-bol (% mbo-gediplomeerden uit 2018/’19)Mbo-bbl (% mbo-gediplomeerden uit 2018/’19)
Economie38,337,7
Groen3021
Techniek37,727,7
Zorg32,125,9
Totaal35,329,8

Meer arbeidsuren per week sinds corona

Door corona is het aantal arbeidsuren per week voor sommige mbo’ers uit studiejaar 2018/’19 toegenomen. Dit geldt het meest voor degenen met een opleiding in de zorg. Het zijn vooral de gediplomeerden van verpleeg- of verloskundige opleidingen die aangaven meer uren te zijn gaan werken sinds corona (40 procent). Ook mbo’ers met een opleiding in de gehandicaptenzorg voor volwassenen of een opleiding in maatschappelijk werk en beroepskeuzewerk gaven dit relatief vaak aan.

Meer uren gaan werken sinds corona, onderwijsrichting, 2020
 Mbo-bol (% mbo-gediplomeerden uit 2018/’19)Mbo-bbl (% mbo-gediplomeerden uit 2018/’19)
Economie109,1
Groen11,36,7
Techniek6,84,5
Zorg24,327,1
Totaal14,513,7

Werkstress ging samen met verlies werkzekerheid bij schoonheids- en haarverzorging

Vooral bij mbo’ers uit studiejaar 2018/’19 met een opleiding in de schoonheids- en haarverzorging ging de toename van werkstress sinds corona samen met verlies van werkzekerheid. Van degenen die hebben aangegeven meer stress van het werk te ervaren sinds corona vonden ruim 3 op de 5 dat de werkzekerheid was afgenomen. Gediplomeerden in de verpleeg- en verloskunde gaven weliswaar iets vaker aan sinds corona meer stress van het werk te ervaren, maar zij beoordeelden de werkzekerheid wel vaak gelijk of beter dan voor corona.

Ervaren werkzekerheid, onderwijsrichting, 2020
 Werkzekerheid: voor corona beter (% mbo-gediplomeerden uit 2018/’19)Werkzekerheid: gelijk (% mbo-gediplomeerden uit 2018/’19)Werkzekerheid: na corona beter (% mbo-gediplomeerden uit 2018/’19)
Alle onderwijsrichtingen44,246,98,9
Zorg35,7559,3
Schoonheids- en haarverzorging62,428,88,8
Verpleeg- en verloskunde21,266,212,6

Toename arbeidsuren en werkstress

Bij mbo-gediplomeerden uit studiejaar 2018/’19 in de verpleeg- en verloskunde ging werkstress sinds corona relatief vaak samen met een toename van het aantal arbeidsuren. Van degenen die sinds corona meer stress hebben ervaren, was bijna de helft ook meer uren gaan werken. Gediplomeerden in de schoonheids- en haarverzorging die meer stress ervaren, hadden hier in veel mindere mate mee te maken. Zij zagen hun arbeidsduur sinds corona juist vaker afnemen dan toenemen.

Verandering gewerkte uren, onderwijsrichting, 2020
 Minder arbeidsuren sinds corona (% mbo-gediplomeerden uit 2018/’19)Meer arbeidsuren sinds corona (% mbo-gediplomeerden uit 2018/’19)
Alle onderwijsrichtingen16,826,8
Zorg13,241,4
Schoonheids- en haarverzorging21,711,9
Verpleeg- en verloskunde3,849,1