Auteur: John Michiels, Mark Ramaekers

Meer zicht op de regionale variatie in arbeidsomstandigheden

Over deze publicatie

Onder werknemers is het aandeel personen die fysiek zwaar werk verrichten en weinig autonomie in het werk ervaren groter in regio’s aan de randen van Nederland. Daarentegen is in het noordelijk deel van de randstad het aandeel werknemers met fysiek zwaar werk en weinig autonomie relatief laag. Wat werkdruk betreft zijn er verschillen tussen West- en Oost-Nederland: in het westen ervaart een groter aandeel werknemers hoge werkdruk. Een belangrijk deel van de regionale verschillen in arbeidsomstandigheden houdt verband met de regionale verdeling van kenmerken die met deze arbeidsomstandigheden samenhangen.

- Wat fysiek zwaar werk betreft hangt 85 procent van de regionale verschillen samen met andere kenmerken dan COROP-regio.
- De belangrijkste kenmerken die verband houden met de regionale verschillen in fysiek zwaar werk zijn beroep(ssegment), beeldschermwerk en onderwijsniveau.
- Van autonomie in het werk en werkdruk zijn respectievelijk 65 en 40 procent van de regionale verschillen terug te voeren op andere kenmerken dan COROP-regio.