Familie volgens thuiswerker soms de dupe

Nederland, Haarlem 20 december 2004 Ziek kind (1,5 jaar) slaapt met speen op de bank, vader werkt thuis.
© ANP
Van de werknemers die incidenteel thuiswerken geeft 61 procent aan dat familieactiviteiten er weleens bij in schieten vanwege het werk. Vaker dan werkenden die gewoonlijk thuiswerken of juist helemaal niet thuiswerken, geven incidentele thuiswerkers aan dat ze activiteiten met hun familie missen of verwaarlozen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en CBS.

 

In 2015 werkten bijna 3 miljoen van de 8,3 miljoen werknemers en zelfstandigen (36 procent) wel eens thuis of vanuit thuis. Van deze thuiswerkers doet 62 procent dat incidenteel. Dat wil zeggen dat ze op een ander adres dan hun huisadres werken maar ook wel eens - al dan niet op een vaste dag - thuis werken. Onder docenten komt thuiswerken het vaakst voor: 66 procent werkt incidenteel thuis.
De overige 38 procent van de thuiswerkers werkt gewoonlijk thuis of gebruiken de eigen woning als uitvalsbasis, zoals zelfstandige schrijvers of fotografen.

Top-5 thuiswerken: beroepsgroep en positie in de werkkring, 2015
 Werkt niet thuis maar bij huisWerkt niet thuisWerkt incidenteel thuisWerkt gewoonlijk thuis
Top-5 gewoonlijk thuiswerken
Auteurs en
kunstenaars, zelfstandige
7,31113,468,3
Vakspecialisten op artistiek en
cultureel gebied, zelfstandige
5,110,916,667,4
Specialisten ICT,
zelfstandige
3,212,917,566,4
Adviseurs marketing, public relations
en sales, zelfstandige
3,310,221,664,9
Specialisten bedrijfsbeheer en
administratie, zelfstandige
6,19,522,761,7
Top-5 incidenteel thuiswerken
Docenten, werknemer0,123,66610,3
Algemeen directeuren, werknemer0,218,959,121,7
Juristen, werknemer0,13158,310,6
Managers op administratief en
commercieel gebied, werknemer
0,224,855,219,8
Managers productie en gespecialiseerde
dienstverlening, werknemer
0,231,251,916,6

Meer overwerk en hogere werkdruk onder incidentele thuiswerkers

Incidenteel thuiswerkende werknemers werken beduidend vaker over (83 procent) dan niet-thuiswerkers (62 procent) en werknemers die gewoonlijk thuiswerken (67 procent). Het afmaken van (over)werk is voor veel werknemers die incidenteel thuiswerken de belangrijkste reden om thuis te werken.
Onder werknemers werken vooral managers, ICT’ers en docenten frequent incidenteel thuis. Zij werken ook vaak over en ervaren relatief vaak een hoge werkdruk. Ook zelfstandig ondernemers die incidenteel thuiswerken ervaren relatief vaak een hoge werkdruk, vaker dan werknemers.

Privé-werkbalans incidentele thuiswerkers het vaakst verstoord

Werknemers en zelfstandig ondernemers die weleens thuiswerken, werken niet alleen het meest over en kennen het vaakst een hoge werkdruk. Ze geven daarnaast het vaakst aan dat zij familieactiviteiten verwaarlozen vanwege het werk. Onder incidenteel thuiswerkende werknemers geeft 61 procent aan dat de gezinssituatie er weleens bij inschiet. Onder zelfstandig ondernemers die weleens thuiswerken, geldt dit voor bijna 70 procent.

Het werk heeft in het algemeen minder te lijden onder familie-activiteiten dan de familie onder het werk. Werkenden die incidenteel thuiswerken, geven ook nu weer het vaakst aan dat het werk lijdt onder privé-activiteiten: 36 procent van de werknemers en 51 procent van de zelfstandig ondernemers die incidenteel thuiswerken, verwaarloost het werk weleens vanwege de familie.

Mist of verwaarloost familie- of gezinsactiviteiten door werk, 2015
 NeeJa
Werknemers
Werkt incidenteel thuis38,961,1
Werkt gewoonlijk thuis53,946,1
Werkt niet thuis60,639,3
Zelfstandig ondernemers
Werkt incidenteel thuis30,469,6
Werkt niet thuis4060,1
Werkt gewoonlijk thuis53,646,4

De resultaten in dit bericht zijn deels ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) die CBS en TNO samen uitvoeren.