Oudere werknemers voelen zich vaker verbonden met hun bedrijf

© Hollandse Hoogte / David Rozing
Van de werknemers boven de 35 jaar voelt een groter deel zich verbonden met het bedrijf of de organisatie waarvoor ze werken dan van de jongere werknemers. Werknemers die langer bij hetzelfde bedrijf werken, voelen zich ook meer verbonden met hun werkgever. Ook een hoge mate van autonomie komt de verbondenheid ten goede. Dat meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door het CBS en TNO.

In totaal was 69 procent van alle werknemers (15 tot 75 jaar) in 2022 het eens met de stelling dat ze zich verbonden voelen met hun bedrijf of organisatie. Een kwart zei het daar niet mee eens en niet mee oneens te zijn, en 6 procent was het met deze stelling oneens.

Het gevoel van verbondenheid neemt toe met de leeftijd. Van de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar voelde het kleinste deel zich verbonden met hun werkgever (60 procent), onder werknemers tussen de 65 en 75 jaar was dat het grootst (77 procent). Onder werknemers tussen de 45 en 55 jaar was dat aandeel met 73 procent ook relatief groot.

Verbondenheid met bedrijf of organisatie, 2022
LeeftijdsgroepVerbondenheid (% werknemers )
Totaal (15 tot 75 jaar)68,8
15 tot 25 jaar60,3
25 tot 35 jaar65,6
35 tot 45 jaar71,2
45 tot 55 jaar73
55 tot 65 jaar71,2
65 tot 75 jaar77,5
Bron: CBS, TNO

Hoe langer werkzaam bij hetzelfde bedrijf, hoe groter de verbondenheid

Dat oudere werknemers zich in grotere mate verbonden voelen met hun bedrijf, hangt samen met het feit dat ze gemiddeld langer in dienst zijn bij hetzelfde bedrijf dan hun jongere collega’s. Werknemers die ergens langer werken voelen zich namelijk ook vaker verbonden met hun bedrijf of organisatie.

Van de werknemers die tien jaar of langer bij dezelfde organisatie werken (bijna 3 op de 10 werknemers) voelde 76 procent zich verbonden met hun werkgever. Deze verbondenheid is minder sterk bij werknemers die korter in dienst zijn. Toch voelde nog 62 procent van de werknemers die minder dan een jaar bij hetzelfde bedrijf in dienst zijn, zich daarmee verbonden.

Managers voelen zich vaakst verbonden met bedrijf

Van de algemeen directeuren voelde het overgrote deel zich verbonden met hun bedrijf (94 procent). Productieleiders in de industrie en de bouw (87 procent), managers in het onderwijs (86 procent), managers in de verkoop en marketing, en managers in de zakelijke en administratieve dienstverlening (beide 84 procent) voelden zich ook relatief vaak verbonden met hun bedrijf.

Aan de andere kant voelden laders, lossers en vakkenvullers zich met 51 procent juist minder vaak verbonden met het bedrijf waar ze werken. Ook chauffeurs (54 procent), schoonmakers (57 procent), verpleegkundigen op mbo-niveau (58 procent) en productiemachinebedieners (59 procent) voelden zich minder dan gemiddeld vaak verbonden met hun bedrijf of organisatie.

Verbondenheid met bedrijf naar beroepsgroep, 2022
BeroepsgroepVerbondenheid met bedrijf (% werknemers (15 tot 75 jaar))
Hoogste verbondenheid
Algemeen directeuren93,6
Productieleiders industrie en
bouw
86,6
Managers onderwijs86,3
Managers verkoop en marketing84,5
Managers zakelijke en
administratieve dienstverlening
84,3
Laagste verbondenheid
Productiemachinebedieners58,5
Verpleegkundigen (mbo)57,9
Schoonmakers56,7
Chauffeurs auto's, taxi's
en bestelwagens
53,5
Laders, lossers en
vakkenvullers
51,2
Bron: CBS, TNO

Vaker verbondenheid bij hoge mate van autonomie

Van de werknemers met een combinatie van hoge taakeisen en een lage autonomie - ook wel aangeduid als ‘stressvol werk’ - voelde 55 procent zich verbonden met hun bedrijf. Onder werknemers met lage taakeisen en een lage autonomie was dat 62 procent. Taakeisen wordt ook wel omschreven als werkdruk, met autonomie wordt de mate van zelfstandigheid of vrijheid in werk bedoeld.
De verbondenheid met het bedrijf is hoger onder werknemers met hoge taakeisen en een hoge autonomie, en onder werknemers met lage taakeisen in combinatie met een hoge autonomie: 74 procent en 76 procent.

Verbondenheid met bedrijf naar taakeisen en autonomie, 2022
Taakeisen en autonomieVerbondenheid met bedrijf (% werknemers (15 tot 75 jaar))
Lage taakeisen, hoge autonomie76
Hoge taakeisen, hoge autonomie74
Lage taakeisen, lage autonomie62
Hoge taakeisen, lage autonomie55
Bron: CBS, TNO

Tevreden werknemers voelen grotere verbondenheid

Werknemers die aangeven dat ze (zeer) tevreden zijn met hun werk, voelden zich in 2022 met 78 procent aanzienlijk vaker verbonden met hun bedrijf of organisatie dan werknemers die niet tevreden zijn (37 procent). Dat geldt ook voor de tevredenheid met de arbeidsomstandigheden; van de werknemers die daar (zeer) tevreden over zijn voelde 78 procent zich verbonden met het bedrijf, tegenover 42 procent van de werknemers die niet tevreden zijn