Jonge vrouwen relatief vaak vermoeid door werk

Er vindt overleg plaats in een kantoor. Een man checkt iets op een iPad.
© ANP
In 2016 gaf ruim 18 procent van de vrouwelijke werknemers van 25 tot 35 jaar aan last te hebben van psychische vermoeidheid door het werk. Minstens een paar keer per maand voelden zij zich emotioneel uitgeput door het werk, zwaar vermoeid of leeg aan het eind van een werkdag. Vrouwen in andere leeftijdsgroepen en mannen voelen zich psychisch minder vaak vermoeid. Dat melden het CBS en TNO op verzoek van de redactie van WNL.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/f46961243e25462388003ac0d3bbb011]
Van alle werknemers van 15 tot 75 jaar had bijna 15 procent last van werkgerelateerde psychische vermoeidheid (burn-outklachten), vrouwen iets vaker dan mannen. Vermoeidheidsklachten komen meer voor naarmate het aantal gewerkte uren in een week hoger is. Daarnaast hebben alleenstaanden vaker dergelijke klachten dan mensen die samenleven met een partner, kinderen of beide.

Werkgerelateerde psychische vermoeidheid (burn-outklachten) onder werknemers, 2016
 Vrouwen (%)Mannen (%)
Totaal (15 tot 75 jaar)15,314
Type huishouden
Alleenstaande21,517,2
Eenoudergezin17,115,7
Paar zonder kinderen16,315,1
Paar met kinderen12,412,4
Arbeidsduur (werkweek)
Minder dan 12 uur8,97,4
12 tot 25 uur 13,211,9
25 tot 35 uur1816,7
35 uur of meer19,314,9
Bron: CBS, TNO

Jonge vrouwen vaakst psychisch vermoeid door werk

Het aandeel werknemers met psychische vermoeidheidsklachten door werk is groter onder 25- tot 35-jarigen dan in de andere leeftijdsgroepen. Dat werknemers van 25 tot 35 jaar vaker werkgerelateerde vermoeidheid rapporteren, hangt onder meer samen met de arbeidsduur en de gezinssituatie. Zij hebben gemiddeld een langere werkweek en zijn ook vaker alleenstaand.
In vrijwel alle leeftijdsgroepen kampen vrouwen vaker met psychische vermoeidheid ten gevolge van het werk dan mannen. Vrouwen van 25 tot 35 jaar hebben het vaakst dergelijke klachten. Van vrouwen in deze leeftijdscategorie had ruim 18 procent vermoeidheidsklachten, tegen 16 procent van de mannen.

Werkgerelateerde psychische vermoeidheid (burn-outklachten) onder werknemers, 2016
 Mannen (%)Vrouwen (%)
15 tot 25 jaar9,311,6
25 tot 35 jaar1618,3
35 tot 45 jaar14,315,2
45 tot 55 jaar1515,2
55 tot 65 jaar15,516
65 tot 75 jaar42,2
Bron: CBS, TNO

Vaker snel of hard werken en minder zelfstandigheid

Dat vrouwen vaker dan mannen last hebben van psychische vermoeidheid hangt ermee samen dat zij vaker extra hard of erg snel moeten werken, of heel veel werk moeten verrichten. Ook zien zij minder vaak dan mannen mogelijkheden om zelfstandig te beslissen hoe het werk wordt uitgevoerd, of om zelf de volgorde of het tempo van de werkzaamheden te bepalen.
Vrouwen werken vaker dan mannen in de gezondheidszorg en in het onderwijs, waar relatief veel werknemers onder druk moeten werken en een geringe autonomie ervaren.

Snel, veel en hard werken onder werknemers (15 tot 75 jaar), 2016
 Mannen (% werknemers met antwoord 'altijd' of 'vaak')Vrouwen (% werknemers met antwoord 'altijd' of 'vaak')
Erg snel werken34,637,7
Heel veel werk doen4347,3
Extra hard werken28,732,6
Bron: CBS, TNO

Ervaren zelfstandigheid onder werknemers (15 tot 75 jaar), 2016
 Mannen (% werknemers met antwoord ‘ja, regelmatig’ )Vrouwen (% werknemers met antwoord ‘ja, regelmatig’ )
Zelf beslissen65,553,5
Volgorde werkzaamheden bepalen64,158,4
Werktempo bepalen60,850,1
Oplossingen bedenken72,362,6
Verlof nemen54,141,6
Werktijden bepalen26,620,9
Bron: CBS, TNO