Zoekresultaten

52 resultaten voor keyword:verkeersdoden
52 resultaten voor keyword:verkeersdoden

Pagina 1 van 3

Kenmerken van verkeersdoden van 12 t/m 24 jaar in 2023

Aantal personen dat is overleden als gevolg van een verkeersongeval in 2023.

Cijfers

684 verkeersdoden in 2023

In 2023 kwamen 684 mensen in Nederland om door een verkeersongeval. Dat zijn 61 verkeersdoden minder dan een jaar eerder, maar opnieuw meer dan tussen 2010 en 2021. Voor het vierde jaar op rij kwamen...

Artikelen

Verkeersdoden, 2023

Tabellenset met het aantal verkeersdoden in 2023 en eerdere jaren.

Cijfers

CBS Jaaroverzicht 2023

Welke cijfers heeft het CBS in 2023 zoal gepubliceerd? Dat leest u het CBS Jaaroverzicht 2023

Artikelen

Mobiliteitstrend; per rit, vervoerwijzen, reismotief, leeftijd en geslacht

Aantal ritten per persoon per dag, gemiddelde afstand per rit vervoerwijzen, reismotief, leeftijd, geslacht, en marges

Cijfers

Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Cijfers

Totale vervoersprestatie in Nederland; vervoerwijzen, regio's

Totale vervoersprestatie op Nederlands grondgebied vervoerwijzen, provincie, landsdelen en stedelijkheidsgraad

Cijfers

1 916 zelfdodingen in 2022, 54 meer dan in 2021

Sinds 2018 is het aantal zelfdodingen per 100 duizend inwoners stabiel. Bij jongeren onder de 30 jaar is zelfdoding de meest voorkomende doodsoorzaak.

Artikelen

Meer verkeersdoden in 2022, vooral fietsende 75-plussers vaker slachtoffer

Het aantal verkeersdoden (737) lag in 2022 bijna 27 procent hoger dan het jaar ervoor.

Artikelen

Meer fietsdoden na eenzijdige ongevallen

Sinds 2000 is het aantal fietsdoden stabiel gebleven. Binnen deze groep namen de fatale eenzijdige fietsongevallen (zonder botsing) onder 70-plussers naar verhouding wel sterk toe.

Artikelen

Minder verkeersdoden in 2021

In 2021 kwamen in Nederland 582 mensen om het leven door een verkeersongeval, 28 minder dan in 2020. Meer dodelijke ongevallen op motor en bromfiets, minder fietsdoden

Artikelen

610 verkeersdoden in 2020

In 2020 kwamen 610 mensen om door een verkeersongeval, 51 minder dan in 2019. Het aantal verkeersdoden nam alleen toe onder fietsers

Artikelen

Daling verkeersdoden afgelopen 20 jaar groter bij autorijders dan fietsers

De afgelopen twintig jaar is het aantal verkeersdoden onder automobilisten sterker afgenomen dan het aantal verkeersdoden onder fietsers. Tussen 1999 en 2019 daalde het aantal omgekomen inzittenden...

Artikelen

11 procent meer verkeersdoden in 2018

In 2018 zijn 678 mensen omgekomen door verkeersongevallen, 65 (11 procent) meer dan in 2017.

Artikelen

Bevolking en bevolkingsontwikkeling per maand; 1995-2018

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen

Cijfers

Personenmobiliteit; persoonskenmerken en vervoerwijzen, regio, 2010-2017

Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per inwoner persoonskenmerken, vervoerwijzen, regio's

Cijfers

Totale reizigerskilometers in Nederland; vervoerwijzen, regio's, 2010-2017

Totale reizigerskilometers in Nederland per jaar, 2010-2017 vervoerwijzen, regio's

Cijfers

In 2017 meer verkeersdoden op de fiets dan in de auto

In 2017 verongelukten voor het eerst meer mensen op de fiets dan in een auto. Een kwart verongelukte op een e-bike

Artikelen

Aantal verkeersdoden stijgt naar 621 in 2015

Mannelijke autobestuurders en 80-plussers op een fiets, in een auto of op een scootmobiel waren het vaakst slachtoffer.

Artikelen

Aantal verkeersdoden gelijk gebleven in 2014

In 2014 zijn 570 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Na de forse daling van 12 procent in 2013, is het aantal verkeersdoden in 2014 gelijk gebleven.

Artikelen

Doodsoorzaken; niet-natuurlijke dood (inwoners), div. kenmerken, 1996-2011

Personen overleden door een niet - natuurlijke dood: zelfdoding, moord, verkeers-/bedrijfs-/privé-ongevallen en overig/onbekend

Cijfers

Fors minder verkeersdoden in 2013

In 2013 zijn 570 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Dat zijn er 80 minder dan het jaar ervoor, een daling van ruim 12 procent.

Artikelen

Lichte daling verkeersdoden 2012

In 2012 kwamen in Nederland 650 mensen om in het verkeer. Dit zijn 11 slachtoffers minder dan in 2011. Vergeleken met 2006 is het aantal verkeersdoden afgenomen met 19,9 procent. Ten opzichte van...

Artikelen

Lichte stijging verkeersdoden in 2011

In 2011 kwamen 661 mensen om in het verkeer. Dit is 3,3 procent meer dan de 640 doden in 2010.

Artikelen

Toelichting op cijfers verkeersdoden

Op 18 april hebben het CBS en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een bericht uitgebracht over het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Nederland in 2010.

Artikelen