Lichte stijging verkeersdoden in 2011

  • 661 verkeersdoden in 2011
  • Stijging bij oudere fietsers
  • Daling bij inzittenden van personenauto’s en motorrijders
  • Relatief veel slachtoffers in december 2011

In 2011 kwamen 661 mensen om in het verkeer. Dit is 3,3 procent meer dan de 640 doden in 2010. Vooral onder oudere fietsers vielen meer slachtoffers. Onder inzittenden van personenauto's en motorrijders zette de dalende trend van voorgaande jaren door. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft deze cijfers vandaag bekend gemaakt op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres.

Het aantal verkeersdoden onder 65-plussers lag in 2011 op 269. Dit zijn er 60 meer dan een jaar eerder. De toename van het aantal verkeersdoden komt daarmee geheel voor rekening van deze groep ouderen. Onder 80-plussers vielen 126 slachtoffers, in 2010 waren dat er 94.

Een daling is juist zichtbaar onder 20 tot 65-jarigen. Het aantal verkeersdoden onder deze groep daalde met 11 procent, van 367 in 2010 naar 328 in 2011. 

De toename van het aantal verkeersslachtoffers doet zich het het sterkst voor bij fietsers. Het aantal slachtoffers onder fietsers nam met 38 toe tot 200. Ook onder bromfietsers waren meer doden te betreuren. Een daling is te zien bij inzittenden van personenauto’s en vrachtwagens en motorrijders.

Bijna tweederde van alle slachtoffers onder fietsers in 2011 was 65-plusser. Bij deze oudere fietsers steeg het aantal verkeersdoden van  93 in 2010 tot 128 in 2011.

De toename van het aantal verkeersdoden in 2011 wordt voor een groot deel veroorzaakt door het hoge aantal dodelijke verkeersongevallen in de maand december. Met 81 doden telt december de meeste verkeersdoden van alle maanden in 2011 en aanzienlijk meer dan normaal in een decembermaand.

De sterfte door verkeersongevallen vertoont al sinds het midden van de jaren zeventig een dalende trend. Destijds kwamen meer dan 3 duizend mensen per jaar om in het verkeer. Sinds het jaar met de meeste dodelijke verkeersongevallen, 1972, is het aantal verkeersdoden gedaald met 80 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.