Opnieuw daling aantal verkeersdoden

  • 640 verkeersdoden in 2010; 80 minder dan in 2009
  • Daling vooral bij personen tot 40 jaar
  • Grootste daling onder inzittenden van personenauto’s en fietsers
  • Lichte stijging onder voetgangers

In 2010 vielen in Nederland 640 doden in het verkeer. Dit is 11 procent minder dan de 720 doden in 2009. De dalende trend van de afgelopen jaren zet zich voort. Het gaat hierbij vooral om minder slachtoffers onder personen jonger dan 40 jaar en onder fietsers en automobilisten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het aantal verkeersdoden onder mensen jonger dan 40 jaar lag in 2010 op 247. Dat is 20 procent minder dan een jaar eerder. Binnen deze groep was de afname van verkeersdoden het sterkst bij de 15- tot 20-jarigen. Dat komt vooral doordat bij deze jongeren veel minder inzittenden van personenauto’s omkwamen (van 36 slachtoffers in 2009 naar 19 in 2010). Het hoogste aantal verkeersdoden is echter nog steeds te vinden onder twintigers, 114 in 2010.

Het grootste deel van de daling van het aantal verkeersdoden komt voor rekening van fietsers en inzittenden van personenauto’s. In 2010 nam het aantal verkeersdoden onder inzittenden van personenauto’s af met 50 en kwam uit op 246. Vergeleken met 2009 ligt dit aantal 17 procent lager. Deze groep weggebruikers telt daarentegen nog wel de meeste verkeersdoden. Het aantal fietsers dat omkwam in het verkeer is gedaald van 185 in 2009 tot 162 in 2010.

Opvallend is de lichte toename van het aantal verkeersdoden onder voetgangers. In 2010 kwamen 72 mensen op deze manier om, waarvan meer dan 60 procent 50 jaar of ouder is. De voetgangers vormen de enige groep weggebruikers waarbij het aantal verkeersdoden niet gedaald is.

Op vrijdag- en zaterdagnacht lopen jonge verkeersdeelnemers van 15 tot 30 jaar een meer dan 3 keer hoger risico op een dodelijk verkeersongeluk dan op andere momenten van de week. Dit verschil in risico is bovendien de laatste vier jaar gestegen. Het aantal verkeersdoden tijdens de ‘stapnachten’ bleef constant, terwijl het aantal verkeersdoden tijdens de rest van de week daalde. Bij verkeersdeelnemers van 30 jaar en ouder is het verschil in risico minder groot en vanaf 45 jaar zelfs lager op vrijdag- en zaterdagnacht dan tijdens de rest van de week.

Van de 640 verkeersdoden in 2010 waren 56 personen niet in Nederland ingeschreven. Dit zijn bijvoorbeeld toeristen en mensen die voor hun werk aan het verkeer in Nederland deelnemen. Het aantal dodelijke ongevallen in deze groep is al jaren stabiel.

De sterfte door verkeersongevallen vertoont al sinds het midden van de jaren zeventig een dalende trend. Destijds kwamen meer dan 3 duizend mensen per jaar om in het verkeer. Halverwege de jaren zeventig werd onder andere het dragen van gordels voorin de auto en het dragen van de bromfietshelm verplicht. Sinds het jaar met de meeste dodelijke verkeersongevallen, 1972, is het aantal verkeersdoden gedaald met 80 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.