Toelichting op cijfers verkeersdoden

Op 18 april hebben het CBS en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een bericht uitgebracht over het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Nederland in 2010. Het CBS heeft 640 dodelijke slachtoffers geregistreerd, 80 slachtoffers minder dan het jaar daarvoor.

Voor de vaststelling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Nederland analyseert het CBS de gegevens uit drie bronnen: gegevens van door een arts ingevulde doodsoorzaakformulieren en de dossiers van arrondissementsparketten over niet-natuurlijke doodsoorzaken daarbij aangevuld met de ongevalsrapporten die door de politie zijn opgemaakt. Door de koppeling en vergelijking van deze bronnen stelt het CBS het overzicht van het aantal verkeersdoden samen.
Het overgrote deel van het aantal verkeersslachtoffers wordt bepaald op basis van doodsoorzakenformulieren opgemaakt door artsen en de dossiers van arrondissementsparketten. Aan de aanvullende politiecijfers zijn door het CBS in 2010 zes verkeersdoden ontleend; dit is 0,9 % van het totale aantal. Dit aantal varieerde in de periode 2003-2009 tussen 17 doden (2003) en 3 doden (2008). Daarbij gaat het met name om mensen die in Nederland bij een verkeersongeluk waren betrokken en in het buitenland zijn overleden.
 
Bij het aantal verkeersdoden worden personen die meer dan 30 dagen na het ongeval overlijden overigens niet meegeteld. Dit waren er 18 in 2010 en 31 in 2009. De registratie van het aantal verkeersdoden geeft geen informatie over de hoogte van het aantal ongevallen en het aantal gewonde slachtoffers van ongevallen.
 
Voor verdere informatie:
CBS-persdienst, telefoonnummer 070-3374444