Aantal verkeersdoden in Nederland relatief zeer laag

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010