Lichte daling verkeersdoden 2012

  • 650 verkeersdoden in 2012
  • Daling bij 15- tot 20-jarigen
  • Lichte toename bij 20- tot 60-jarige automobilisten
  • Stijging bij 60- tot 80-jarige fietsers, maar daling bij 80-plussers
  • Minder slachtoffers in Noord-Brabant

In 2012 kwamen in Nederland 650 mensen om in het verkeer. Dit zijn 11 slachtoffers minder dan in 2011. Vergeleken met 2006 is het aantal verkeersdoden afgenomen met 19,9 procent. Ten opzichte van 2011 vielen in 2012 vooral onder 15- tot 20-jarigen en 80-plussers minder slachtoffers. Onder inzittenden van personenauto’s van 20 tot 60 jaar en onder fietsers van 60 tot 80 jaar vielen in 2012 juist meer slachtoffers. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De dalende trend onder jongeren van 15 tot 20 jaar blijft zich voortzetten. Sinds 2006 is het aantal jonge verkeersslachtoffers met meer dan de helft afgenomen. In 2012 kwamen 29 jongeren van 15 tot 20 jaar om in het verkeer. Dat zijn er 16 minder dan in 2011. Deze afname komt voornamelijk doordat er minder jonge automobilisten en bromfietsers om het leven kwamen.

Onder 20- tot 60-jarigen nam het aantal dodelijke verkeersslachtoffers vooral toe bij inzittenden van personenauto’s (van 137 in 2011 naar 156 in 2012). Na een daling in 2011 van deze groep weggebruikers is dit weer op het niveau van 2010. Onder 60- tot 80-jarigen blijft het aantal fietsslachtoffers toenemen (van 78 in 2011 naar 96 in 2012).

Het aantal verkeersdoden onder 80-plussers lag in 2012 op 95. Dit zijn er 31 minder dan een jaar eerder en zo goed als evenveel als in 2010. De afname in 2012 is hier het sterkst bij fietsers (van 59 naar 46), maar daalde ook bij inzittenden van personenauto’s en voetgangers.

In de provincie Noord-Brabant daalde het aantal verkeersdoden in 2012. Desondanks heeft deze provincie net als in voorgaande jaren, de meeste verkeersdoden. Noord-Brabant heeft van alle provincies het meest uitgebreide wegennet. Ook in Groningen en Zeeland vielen minder verkeersdoden. In Oost-Nederland steeg het aantal daarentegen.

De sterfte door verkeersongevallen vertoont al sinds het midden van de jaren zeventig een dalende trend. Destijds kwamen meer dan 3 duizend mensen per jaar om in het verkeer. Sinds het jaar met de meeste dodelijke verkeersongevallen, 1972, is het aantal verkeersdoden gedaald met 80 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafiek