Aantal verkeersdoden gelijk gebleven in 2014

In 2014 zijn 570 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Na de forse daling van 12 procent in 2013, is het aantal verkeersdoden in 2014 gelijk gebleven. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Sinds 2000 is het aantal verkeersdoden gehalveerd tot 570 verkeersdoden in 2014. De grootste daling in het totaal aantal verkeersdoden in de laatste vijftien jaar vond plaats onder inzittenden van een personenauto.

Verkeersdoden naar geslacht, 2000-2014

In 2014 net zoveel dodelijke slachtoffers in auto als op fiets

Het aantal verkeersdoden onder fietsers en inzittenden van personenauto’s was in 2014 nagenoeg gelijk. Ieder apart vormen zij een derde van alle verkeersdoden.

Ten opzichte van 2013 vielen in 2014 meer dodelijke slachtoffers onder fietsende kinderen (jonger dan 15 jaar): respectievelijk 5 en 13. Hiermee ligt dit aantal weer op het niveau van 2012, toen er ook 13 kinderen omkwamen op de fiets. In 2013 was het aantal dodelijke slachtoffers onder motorrijders gedaald. In 2014 is dit aantal weer toegenomen tot hetzelfde niveau als in 2011 en 2012.

In 2014 kwamen 411 mannen en 159 vrouwen om in het verkeer. Drie kwart van alle verkeersdoden is man. Deze verhouding is al geruime tijd stabiel.

Verkeersdoden naar vervoerswijze, 2000, 2007 en 2014

Laatste 15 jaar forse daling verkeersdoden onder inzittenden personenauto’s

De grootste daling in het totaal aantal verkeersdoden in de laatste vijftien jaar vond plaats onder inzittenden van een personenauto. Waar deze vervoerswijze in 2000 met 543 dodelijke slachtoffers nog de helft van het totale aantal verkeersdoden betrof, is dit aantal fors gedaald tot een derde (187) in 2014. Bij de 20- tot 30-jarige inzittenden van personenauto’s is het aantal verkeersdoden de afgelopen jaren het sterkst afgenomen, van 173 in 2000 tot 42 in 2014. De toegenomen verkeersveiligheid speelt hierbij mogelijk een rol, zoals de verbeterde beveiligingstechnieken in auto’s, het aanleggen van rotondes en campagnes tegen alcoholgebruik in het verkeer.

Het totaal aantal fietsers dat omkwam in het verkeer is sinds 2000 relatief het minste gedaald (20 procent) en staat al 10 jaar op een stabiel niveau van rond de 180 verkeersdoden per jaar.

Grootste aantal verkeersdoden onder 70-plussers

De verdeling van de verkeersdoden naar leeftijd is sinds 2000 veranderd. Waar in 2000 het grootste aantal dodelijke slachtoffers onder de twintigers lag, vielen in 2014 de meeste verkeersdoden bij personen vanaf 70 jaar. Met 209 verkeersdoden in deze leeftijdsgroep is dit bijna 40 procent van het totaal aantal verkeersdoden. Het aandeel 70-plussers in de bevolking is bijna 12 procent.

Alleen bij de 80-plussers is een toename van het absolute aantal verkeersdoden te zien. In 2014 overleden 103 80-plussers aan een verkeersongeval, in 2000 waren dit er nog 78. Dodelijke verkeersongevallen bij 80-plussers gebeurden het vaakst (37 procent) met de fiets. De toename hangt samen met een stijging van het aantal ouderen. Per 100 duizend 80-plussers is er ten opzichte van 2000 juist een kleine daling te zien.

Verkeersdoden naar leeftijd, 2000 en 2014

Meeste slachtoffers in Noord-Brabant

In de provincie Noord-Brabant steeg het aantal verkeersdoden van 81 in 2013 naar 100 in 2014. In 2013 was Gelderland met 99 verkeersdoden nog de provincie waar de meeste mensen in het verkeer overleden. Dit aantal is in 2014 gedaald naar 77, waarmee Noord-Brabant net als vóór 2013 de meeste verkeersdoden heeft. Noord-Brabant en Gelderland hebben van alle provincies het meest uitgebreide wegennet.

Verkeersdoden naar ongevalsprovincie, 2013-2014

Bronnen: