Zoekresultaten

28 resultaten voor keyword:survey onderzoek
28 resultaten voor keyword:survey onderzoek

Pagina 1 van 2

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2021

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2021.

Artikelen

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2020

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2020

Cijfers

AZW: Werkbeleving en uitstroom Soc. Domein naar enkele branches, 1e kw 2019

In deze analyse is nagegaan wat de samenhang is tussen de werkbeleving van werknemers in het sociaal domein en de mobiliteit van deze werknemers aan de hand van informatie uit de eerste meting 2019...

Cijfers

Interlandelijke adoptie in Nederland

Het CBS heeft, in opdracht van de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden, een onderzoek uitgevoerd naar de leefsituatie, het welzijn en het zoekgedrag van interlandelijk...

Publicaties

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2020

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2020

Cijfers

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2021

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2021.

Artikelen

AZW: Onderwijsniveau in branche VVT, WNE mei/juni 2022

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Verdieping van het hoogst behaalde onderwijsniveau van werknemers in de branche Verpleging, Verzorging en Thuiszorg.

Cijfers

Wijzigingen in de Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2020

In 2020 zijn er enkele wijzigingen opgetreden bij de dataverzameling van de Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen. Deze publicatie beschrijft deze wijzigingen en het effect daarvan op de...

Publicaties

AZW: Werknemersenquête Jeugdhulp (alternatieve indeling), 4e kwartaal 2020

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten november/december meting 2020 voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening)

Cijfers

Innovatieprijs voor onderzoek naar interventies tijdens eerste coronagolf

Onlangs vond de vijfde editie van de innovatiedag van het Nederlands Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) plaats.

Artikelen

AZW: Technologie en Innovatie naar branche, 1e en 2e meting 2019

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Vormen van nieuwe technologieën en innovaties naar branche. Uitkomsten van 1e en 2e meting 2019.

Cijfers

Uitkomsten werknemersenquête AZW 1e meting 2019

Belangrijkste uitkomsten werknemersenquête AZW. Arbeidskenmerken, Scholing & vaardigheden, Gezond & veilig werken.

Cijfers

AZW: Werknemers VVT, GGZ en Gehandicaptenzorg naar AZW-beroep, 2019

Werknemers in beroepen in de VVT, GGZ en Gehandicaptenzorg, naar AZW-beroep, 2019

Cijfers

Uitkomsten werkgeversenquête AZW 1e meting 2019

Belangrijkste uitkomsten werkgeversenquête AZW. Personeelsbestand, Scholing & vaardigheden, Gezond & veilig werken.

Cijfers

AZW: Werknemersenquête Jeugdhulp (alternatieve indeling), 1e meting 2019

Belangrijkste uitkomsten werknemersenquête AZW voor branche Jeugdhulp. Scholing & vaardigheden, Gezond & veilig werken.

Cijfers

AZW: Werknemersenquête Jeugdhulp (alternatieve indeling), 2e meting 2019

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten 2e meting 2019 voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening)

Cijfers

AZW: Aandeel cliëntgebonden functies naar branche, 2e meting 2019

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Cliëntgebonden functies naar branche, 2e meting 2019.

Cijfers

Internationale kenniswerkers in Nederland en Europa

Tabellenset en rapportage over internationale kenniswerkers in Nederland en 13 andere Europese landen, 2003/2005 en 2016/2018

Cijfers

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 2e kwartaal 2021

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2021.

Artikelen

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 2e kwartaal 2022

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2022.

Artikelen

AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling) 4e kwartaal 2021

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten november/december meting 2021 voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening)

Artikelen

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 2e kwartaal 2021

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2021.

Artikelen

AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling) 2e kwartaal 2022

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten mei/juni meting 2022 voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening)

Artikelen

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 2e kwartaal 2022

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2022.

Artikelen

Enquêtes vooraf testen met burgers en bedrijven in coronatijd

Het CBS hecht er groot belang aan om goed aan te sluiten op de belevingswereld van bedrijven en burgers.

Artikelen