Zoekresultaten

23 resultaten voor keyword:survey onderzoek
23 resultaten voor keyword:survey onderzoek

Zelfstandigen in zorg en welzijn

Een vergelijking van het aantal zelfstandigen zonder personeel die werkzaam zijn in zorg en welzijn volgens de Enquête beroepsbevolking, het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek en het...

Publicaties

Jonge wetenschappers in de schijnwerpers met veelbelovende innovaties

Op 29 november 2023 organiseerde het Nederlands Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) voor de zesde keer de NPSO-innovatiedag.

Artikelen

Datawarehouse Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn vernieuwd

Er gebeurt veel in het werkveld van zorg en welzijn: het personeelstekort loopt op nu door de vergrijzing steeds meer werknemers nodig zijn.

Artikelen

AZW: uitkomsten zelfstandigenenquête, 2e kwartaal 2023

Zelfstandigenenquête zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2023

Artikelen

AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling), 2e kwartaal 2023

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2023 voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening).

Artikelen

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2021

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2021.

Artikelen

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2022

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2022.

Artikelen

Nieuwe website AZW-programma

Het AZW-programma heeft de website vernieuwd waar informatie over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn snel en gemakkelijk te vinden is.

Artikelen

AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling) 4e kwartaal 2022

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten november/december meting 2022 voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening)

Artikelen

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2022

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2022.

Artikelen

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2022

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2022.

Artikelen

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 2e kwartaal 2022

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2022.

Artikelen

AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling) 2e kwartaal 2022

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten mei/juni meting 2022 voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening)

Artikelen

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 2e kwartaal 2022

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2022.

Artikelen

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2021

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2021.

Artikelen

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2021

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2021.

Artikelen

AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling) 4e kwartaal 2021

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten november/december meting 2021 voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening)

Artikelen

Innovatieprijs voor onderzoek naar interventies tijdens eerste coronagolf

Onlangs vond de vijfde editie van de innovatiedag van het Nederlands Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) plaats.

Artikelen

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 2e kwartaal 2021

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2021.

Artikelen

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 2e kwartaal 2021

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2021.

Artikelen

Wijzigingen in de Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2020

In 2020 zijn er enkele wijzigingen opgetreden bij de dataverzameling van de Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen. Deze publicatie beschrijft deze wijzigingen en het effect daarvan op de...

Publicaties

Interlandelijke adoptie in Nederland

Het CBS heeft, in opdracht van de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden, een onderzoek uitgevoerd naar de leefsituatie, het welzijn en het zoekgedrag van interlandelijk...

Publicaties

Enquêtes vooraf testen met burgers en bedrijven in coronatijd

Het CBS hecht er groot belang aan om goed aan te sluiten op de belevingswereld van bedrijven en burgers.

Artikelen