AZW: uitkomsten werknemersenquête, 2e kwartaal 2022

Tabellenset met de belangrijkste uitkomsten van de mei/juni meting van de werknemersenquête (WNE) 2022.
De WNE wordt gehouden onder werknemers in de zorg- en welzijnssector. Onderwerpen die aan de orde komen zijn arbeidskenmerken, scholing & vaardigheden en gezond & veilig werken. De cijfers worden uitgesplitst naar branches en waar mogelijk ook subbranches.

De meting die in mei en juni 2022 is uitgevoerd, is de zesde meting van de WNE die door het CBS is uitgevoerd. De eerste meting die door het CBS is uitgevoerd, vond plaats in het voorjaar 2019. Cijfers op basis van de eerdere metingen zijn terug te vinden op azwinfo.nl en op AZW Statline. Vanwege COVID-19 is de meting in mei en juni 2020 niet door gegaan.

De tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.