AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 2e kwartaal 2022

Tabellenset met de belangrijkste uitkomsten van de mei/juni meting van de werkgeversenquête (WGE) 2022.
De WGE wordt gehouden onder werkgevers in de zorg- en welzijnssector. Onderwerpen die aan de orde komen zijn arbeidskenmerken, scholing & vaardigheden, gezond & veilig werken, kwaliteit van de zorg en de meest voorkomende beroepen. De cijfers worden uitgesplitst naar branches en waar mogelijk ook subbranches.

De meting die in mei en juni 2022 is uitgevoerd is de zesde meting van de WGE die door het CBS is uitgevoerd. De eerste meting die door het CBS is uitgevoerd vond plaats in 2019. Cijfers op basis van de eerdere metingen zijn terug te vinden op azwinfo.nl en op AZW Statline. Vanwege COVID-19 is de meting in mei en juni 2020 niet doorgegaan.

De tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.