AZW: uitkomsten zelfstandigenenquête, 2e kwartaal 2023

Tabellenset met de belangrijkste uitkomsten van de 2023 meting van de enquête onder zelfstandigen in zorg en welzijn.

De enquête is gehouden onder zelfstandig ondernemers zonder personeel in de zorg- en welzijnssector. Onderwerpen die aan de orde komen zijn arbeidskenmerken, scholing & vaardigheden en gezond & veilig werken. De cijfers worden waar mogelijk uitgesplitst naar branches. Daarbij gaat het om de branche waarvan een zelfstandige aangeeft de afgelopen 12 maanden de meeste uren werkzaam te zijn geweest.

Het was voor de eerste keer dat het CBS deze enquête onder zelfstandig ondernemers zonder personeel uitvoerde. Vergelijkbare onderzoeken worden ook uitgevoerd onder werkgevers in zorg en welzijn en werknemers in zorg en welzijn. Die resultaten zijn ook gepubliceerd op de dossierpagina Arbeidsmarkt zorg en welzijn.

De tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienstverlening in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.