AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling) 4e kwartaal 2022

Tabellenset met de belangrijkste uitkomsten van de november/december meting van de werknemersenquête (WNE) 2022, specifiek voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening).
De uitkomsten gaan over kenmerken van werknemers in de branche Jeugdhulp. Hierbij gaat het om een alternatieve afbakening, namelijk om mensen die in de Jeugdzorg werken (conform de gebruikelijke afbakening binnen het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW)) plus de mensen uit de branche GGZ en de branche Gehandicaptenzorg die aangeven jeugdhulp te verlenen.

Deze tabellenset is ontwikkeld voor het onderzoeksprogramma AZW. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.