AZW: verslaglegging en registratie, 2021-2023

Werknemers werkzaam in zorg en welzijn naar tijd gemiddeld per week besteed aan verslaglegging en registratie, uitgesplitst naar branche en beroep, 2021-2023.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het CBS gevraagd in beeld te brengen hoeveel tijd werknemers in de sector Zorg en Welzijn gemiddeld per week besteden aan de verslaglegging over de verlening van zorg en/of ondersteuning aan cliënten en het registreren van informatie voor de organisatie, het management en/of beleid. Bron voor dit onderzoek is de Werknemersenquête (WNE). Deze enquête voert het CBS twee keer per jaar uit in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

De tabellenset bevat gegevens over hoeveel procent van hun tijd werknemers in zorg en welzijn gemiddeld per week besteden aan deze werkzaamheden, uitgesplitst naar branche. Ook wordt een uitsplitsing gemaakt naar cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden beroepen.

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het AZW onderzoeksprogramma. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.