AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2021

thumbnail mensen en hartje
Tabellenset met de belangrijkste uitkomsten van de november/december meting van de werknemersenquête (WNE) 2021.
De WNE wordt gehouden onder werknemers in de zorg- en welzijnssector. Onderwerpen die aan de orde komen zijn arbeidskenmerken, scholing & vaardigheden, gezond & veilig werken, loyaliteit en de kwaliteit van de zorg. De cijfers worden uitgesplitst naar branches en waar mogelijk ook subbranches.

De meting die in november en december 2021 is uitgevoerd, is de vijfde meting van de WNE. De eerste meting die door het CBS is uitgevoerd, vond plaats in het voorjaar 2019. Cijfers op basis van de eerdere metingen zijn terug te vinden op azwinfo.nl en op AZW Statline. Vanwege COVID-19 is de meting in mei en juni 2020 niet door gegaan.

De tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.