Auteur: Christianne Hupkens

Wijzigingen in de Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2020

Geplande en ongeplande wijzigingen in de dataverzameling van de Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2020

Over deze publicatie

In 2020 zijn er enkele wijzigingen opgetreden bij de dataverzameling van de Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen. Ten eerste is de onderzoeksopzet gewijzigd, waardoor minder mensen werden benaderd voor een telefonisch of face-to-face interview dan in de jaren daarvoor. Ten tweede konden er in 2020 gedurende enkele maanden geen face-to-face interviews plaatsvinden als gevolg van de coronamaatregelen. Ten derde bleken er fouten te zijn gemaakt bij de steekproeftrekking voor de herbenadering, die effect hebben gehad op de telefonische en face-to-face herbenadering. Deze publicatie beschrijft deze wijzigingen en het effect daarvan op de resultaten van de enquête.