AZW: Werknemers met WMO activiteiten, 2022

Werknemers werkzaam in zorg en welzijn met activiteiten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uitgesplitst naar branche, voor het jaar 2022.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het CBS gevraagd in beeld te brengen hoeveel werknemers in Zorg en Welzijn zich bezighouden met WMO activiteiten. Bron voor dit onderzoek is de Werknemersenquête (WNE). Deze enquête voert het CBS twee keer per jaar uit in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

De tabellenset bevat gegevens over het aantal werknemers werkzaam in zorg en welzijn die te maken hebben met WMO activiteiten. Hierbij is uitgesplitst naar de branche waar men werkt, en vervolgens waar binnen die branche men werkzaam is. Voor het totale aantal werknemers met WMO activiteiten en per branche is het gemiddelde aantal gewerkte uren per week opgenomen en ook de meest voorkomende beroepen.

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het AZW onderzoeksprogramma. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.