AZW: Onderwijsniveau in branche VVT, WNE mei/juni 2022

In deze tabel wordt het hoogst behaalde onderwijsniveau van werknemers in de zorg- en welzijnssector gepresenteerd, en dan specifiek in de branche Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT).

De cijfers in deze tabellen zijn een verbijzondering van de cijfers in de AZW WNE tabellen: 'AZW: uitkomsten werknemersenquête, 2e kwartaal 2022’.

In deze tabel wordt op verzoek van Dio Agency het hoogst behaalde onderwijsniveau van werknemers in de zorg- en welzijnssector gepresenteerd, en dan specifiek in de branche Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Het gaat in de tabel om het percentage werknemers per onderwijsniveau.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.