Zoekresultaten

26 resultaten voor keyword:sociaal vertrouwen
26 resultaten voor keyword:sociaal vertrouwen

Pagina 1 van 2

1 op 10 ouderen weinig participatie en laag vertrouwen

7 procent van alle 15-plussers participeert minder en heeft ook weinig vertrouwen in de medemens en instituties

Artikelen

Geluk en persoonlijkheid

De samenhang tussen geluk en de vijf belangrijkste persoonlijkheidskenmerken

Publicaties

Het sociaal kapitaal in Europese regio’s

Verschillen de Europese landen in de mate van sociaal kapitaal?

Artikelen

Het profiel van het electoraat in 2012

Hoe verschilt het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 naar leeftijd, opleiding en achtergrond

Artikelen

Vertrouwen in de politie, 2012-2021

Deze tabellen bevat een tijdreeks over vertrouwen in de politie onder burgers van 15 jaar en ouder over de periode 2012 t/m 2021. Voor dit laatste jaar zijn ook opsplitsingen naar geslacht, leeftijd,...

Cijfers

Vertrouwen in leger neemt toe

Ruim zes op de tien 15-plussers gaf in 2013 aan vertrouwen te hebben in het leger. Dat is iets meer dan een jaar eerder. In politie en rechters is het vertrouwen hoger dan in het leger, in andere...

Artikelen

Sociaal in de marge

Sociaal in de marge; weinig participatie en vertrouwen

Artikelen

Samenleving

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’. Hoe is de brede welvaart verdeeld als het gaat om de samenleving? Bij brede welvaart hoort dat mensen leven in een samenleving...

Overig

Vertrouwen in Tweede Kamer steeg in 2020 en daalde in 2021

Het vertrouwen in instituties is in 2020 vergeleken met de jaren daarvoor gestegen, vooral het vertrouwen in de Tweede Kamer nam toe, tot 53 procent.

Artikelen

Vertrouwen in Europa en politiek stijgt

Vertrouwen in Europa en politiek stijgt, vertrouwen groeit met opleiding, minste sociale vertrouwen in de polder

Artikelen

Inkomen, arbeid, vermogen, en verhuistransities

Maatwerk samengesteld op verzoek van TELOS

Cijfers

Meer vertrouwen in elkaar en instituties

In 2017 hadden meer mensen vertrouwen elkaar dan in eerdere jaren. Ook is er meer vertrouwen in instituties, zoals rechters, politie, Tweede Kamer en Europese Unie. Er zijn grote regionale...

Artikelen

Bijna een kwart stemgerechtigden 65 jaar of ouder

Het electoraat vergrijst. Een kwart van de stemgerechtigden bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 is 65-plus.

Artikelen

Nederlanders pessimistischer over toekomst samenleving

Nederlanders waren in 2021 pessimistischer over de toekomst van de samenleving dan in 2018. In 2021 vond 57 procent van de 15-plussers dat het in Nederland de verkeerde kant op gaat, in 2018 was dit...

Artikelen

Kim Putters: ‘Er is meer maatschappijvisie nodig’

Na negen jaar verlaat Kim Putters het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) om het voorzitterschap van de SER van Mariëtte Hamer over te nemen.

Artikelen

Maatschappelijk onbehagen en pessimisme voor en tijdens de pandemie

Het maatschappelijk onbehagen en het pessimisme in 2018 en in 2021 worden beschreven. Trends van de Nederlandse bevolking staan centraal, uitgesplitst naar bevolkingsgroepen. Gegevens van het...

Publicaties

Vertrouwen in medemens en instituties voor en tijdens de pandemie

In dit artikel is het vertrouwen onderzocht van 15-plussers in andere mensen en in organisaties. Er is vooral gekeken naar kwartaalcijfers van 2020 en van 2021 (tot oktober).

Publicaties

Kerkgangers vaak maatschappelijk actief

Nederlanders die zich rekenen tot een religieuze stroming of groepering en regelmatig religieuze diensten bijwonen, zijn vaker maatschappelijk actief dan niet-kerkgangers.

Artikelen

Het vertrouwen van immigranten in de samenleving in relatie tot hun verblijfsduur

Dit artikel beschrijft de relatie tussen de verblijfsduur van immigranten en hun vertrouwen in andere mensen en in instituties. Het vertrouwen van niet-westerse immigranten neemt af naarmate ze...

Publicaties

Relevantie van sociaal kapitaal voor orgaandonatie

Onderzoek naar de relatie tussen orgaandonatie en participatie en vertrouwen in de samenleving. Ook de rol van religieuze betrokkenheid en andere persoonskenmerken bij orgaandonatie komen daarbij aan...

Artikelen

Vertrouwen op de kaart

Vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de medemens en instituties naar bevolkingskenmerken en regio.

Artikelen

Vertrouwen, maatschappelijk onbehagen en pessimisme

Ontwikkelingen in vertrouwen en de samenhang met onbehagen en pessimisme

Publicaties

Vertrouwen in medemens neemt gestaag toe

De meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft vertrouwen in elkaar, in de politiek, in de politie en in het rechtsstelsel. Dat vertrouwen is in de periode 2002-2010 toegenomen.

Artikelen

Vertrouwen van migranten in medemens en instituties

De verschillen in vertrouwen tussen migranten en de groep met een Nederlandse achtergrond, en tussen de eerste en tweede generatie migranten zijn tussen 2012 en 2019 kleiner geworden.

Publicaties