Auteur: Hans Schmeets, Jeanet Exel

Vertrouwen in medemens en instituties voor en tijdens de pandemie

Over deze publicatie

Het vertrouwen in de medemens nam tot 2021 in lichte mate, maar gestaag, toe. In de periode van 2012 tot 2020 is het percentage van de 15-plussers dat aangaf ‘andere mensen wel te vertrouwen’ gestegen van 58 naar 63 procent. Cijfers van 2021 tonen echter aan dat het vertrouwen in de medemens in het derde en vierde kwartaal sterk is gestegen: naar 67 procent. Het vertrouwen in publieke, waaronder politieke, instituties is in 2020 al gegroeid. Cijfers van 2021 laten zien dat het vertrouwen in sommige instituties verder stijgt, stabiel blijft of weer daalt. Zo daalde het vertrouwen in de Tweede Kamer en politici in 2021 weer, terwijl het vertrouwen in de Europese Unie beklijfde en dat in de pers doorgroeide. Dit artikel biedt een duiding van deze trends door de ontwikkelingen van het vertrouwen op basis van kwartaalcijfers bij een aantal bevolkingsgroepen te bestuderen. Hiervoor zijn gegevens gebruikt uit het enquêteonderzoek Sociale samenhang en Welzijn.