Auteur: Hans Schmeets, Jeanet Exel

Vertrouwen, maatschappelijk onbehagen en pessimisme

Over deze publicatie

In dit artikel wordt ingegaan op het vertrouwen – in de medemens, in private en publieke instituties – en hoe zich dat ontwikkelt over de jaren. Daarbij wordt ingegaan hoe dit vertrouwen
zich verhoudt tot onbehagen en pessimisme. Uit de resultaten blijkt dat vooral het vertrouwen in instituties van het publieke domein samenhangt met zowel onbehagen als pessimisme. Dit is een artikel in de CBS-reeks Statistische Trends.