Bijna een kwart stemgerechtigden 65 jaar of ouder

Infographic, Bijna een kwart stemgerechtigden 65 jaar of ouder
Van de 12,9 miljoen stemgerechtigden bij de komende verkiezingen is 24 procent 65 jaar of ouder. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in september 2012 was dit 22 procent. Opkomst, partijkeuze en vertrouwen in de politiek variëren sterk naar leeftijd, blijkt uit nieuwe analyses. Dat meldt het CBS naar aanleiding van vragen van diverse nieuwsmedia.

De toename van het aantal 65-plussers gaat gepaard met een afname van het aantal 35- tot 65-jarigen. De sterke groei van het aantal 65-plussers is het effect van de naoorlogse babyboom, die liep tot 1955. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen hadden alleen de babyboomers uit 1946 en 1947 (grotendeels) de 65-jarige leeftijd bereikt. Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen hebben ook alle personen geboren tot 1952 deze leeftijd bereikt, en daarmee bijna de helft van de hele babyboomgeneratie.

Stemgerechtigden naar leeftijd
 20122017
18 tot 35 jaar2525
35 tot 65 jaar5351
65 jaar of ouder2224

Opkomst 65-plussers in 2012 het hoogst

Bij de verkiezingen in 2012 heeft naar eigen zeggen 86 procent van de 65-plussers gestemd, aanzienlijk meer dan de 71 procent stemmers onder jongeren tot 35 jaar. Hoe ouder de stemgerechtigde, hoe groter de kans dat hij of zij stemt.

De gegevens over stemgedrag, politieke voorkeur en vertrouwen in 2012 zijn gebaseerd op het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn dat in de periode 2012–2015 onder 30,6 duizend personen is uitgevoerd. Hiermee worden geen uitspraken gedaan over het stemgedrag bij de komende verkiezingen.

Gestemd in 2012
 stemmers
18 tot 35 jaar71
35 tot 65 jaar80
65 jaar of ouder86

Leeftijd is niet alleen van invloed op het opkomstpercentage, maar ook op de partijkeuze. Zo trokken 50Plus en het CDA in 2012 relatief de meeste oudere stemmers, D66 en PVV de meeste jongeren. GroenLinks en de SP trokken destijds in verhouding de meeste stemmen onder de mensen van middelbare leeftijd (35 tot 65 jaar, 62 procent).

Partijkeuze naar leeftijd, 2012
 65 jaar of ouder35 tot 65 jaar18 tot 35 jaar
D66175231
PVV175429
Overig284627
SGP215426
VVD205525
CU225424
PvdD215623
GL156223
PvdA255421
SP176221
CDA494110
50Plus64342

65-plussers hebben minste vertrouwen in Tweede Kamer

Het vertrouwen in de Tweede Kamer was met 29 procent het laagst onder de oudere generatie (65-plus). Bij de jongeren (18 tot 35 jaar) was dit met 39 procent duidelijk hoger, de middengroep zat daar met 33 procent tussenin. Het vertrouwen in de medemens, het sociale vertrouwen, lag voor alle leeftijden een stuk hoger. De helft van alle 65-plussers had in 2012 vertrouwen in de medemens. Voor de jongeren en de mensen van middelbare leeftijd lag dit met ongeveer 60 procent wat hoger.

Vertrouwen, 2012
 18 tot 35 jaar35 tot 65 jaar65 jaar of ouder
Medemens626051
EU 463230
Tweede Kamer 393329
Pers303229

Profiel van het electoraat

De vergrijzing is de grootste verschuiving in het electoraat sinds 2012. Daarnaast zijn er kleine verschuivingen in bijvoorbeeld opleidingsniveau, herkomst, burgerlijke staat, stedelijkheid van de woongemeente en geslacht. In het artikel Het profiel van het electoraat in 2012 wordt nader ingegaan op stemgedrag en vertrouwen.