Auteur: Hans Schmeets, Jerome Conceicao, Costanza Marcellino

Het vertrouwen van immigranten in de samenleving in relatie tot hun verblijfsduur

Over deze publicatie

Dit artikel beschrijft de relatie tussen de verblijfsduur van immigranten en hun vertrouwen in andere mensen en in instituties. Immigranten hebben hoge verwachtingen van het land waar ze naartoe gaan en dat uit zich in een hoog vertrouwen in zowel publieke als private instituties. Dat geldt echter specifiek voor de immigranten uit niet-westerse herkomstlanden. Naarmate deze niet-westerse immigranten langer in Nederland verblijven wordt dit vertrouwen naar beneden bijgesteld. Bij westerse immigranten speelt de verblijfsduur geen rol of is er met het vertrouwen in bepaalde instituties een positief verband. Deze resultaten zijn ontleend aan het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn waaraan 61 200 personen van 15 jaar of ouder, waaronder 4 892 immigranten, in de periode 2012-2019 hebben meegewerkt.

Jerome Conceicao en Costanza Marcellino zijn als studenten van het Research Master European Studies verbonden aan de universiteit van Maastricht, faculteit der Cultuur en Maatschappijwetenschappen (FASoS). Het artikel is geschreven tijdens hun stageperiode bij het CBS.