Zoekresultaten

22 resultaten voor keyword:rechterlijke macht
22 resultaten voor keyword:rechterlijke macht

Ambtenarensalarissen stegen minder dan die van andere werknemers

De cao-lonen van ambtenaren in het onderwijs, defensie, politie, rechterlijke macht en het rijk zijn in de periode 2010-2014 met 1,2 procent toegenomen. Werknemers in de particuliere sector zagen hun...

Artikelen
Publicaties

Burgerrechter behandelt minder zaken

In 2012 kregen Nederlandse burgerrechters bijna 1,1 miljoen nieuwe zaken te behandelen. Dat waren er 75 duizend minder dan in 2010, het piekjaar. Vooral het aantal dagvaardingszaken nam af.

Artikelen

Aantal minderjarige verdachten van misdrijven afgenomen

In 2011 registreerde de politie 372 duizend verdachten van misdrijven. Dat waren er bijna 3 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2010

De publicatie ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur, Ontwikkelingen en samenhangen’ is een statistisch naslagwerk op het gebied van civiel en bestuursrecht. Hij geeft een overzichtelijk beeld van de...

Publicaties

Meetlat sociaal kapitaal

In deze publicatie wordt de ontwikkeling van de meetlat sociaal kapitaal beschreven. Dit is een index waarbij een set indicatoren gerelateerd aan participatie en vertrouwen worden gecombineerd tot...

Publicaties

Monitor Duurzaam Nederland 2011

Nederlanders zijn welvarend, voelen zich veilig en gezond en hebben veel sociale contacten. Zij hebben vertrouwen in andere mensen en in de maatschappelijke instituties, zoals de Tweede Kamer, de...

Publicaties

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008

De publicatie “Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008” geeft een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen op het gebied van de diverse mogelijkheden tot geschilbeslechting op het gebied van civiel en...

Publicaties

Overheid geeft ruim 11 miljard euro uit aan openbare orde en veiligheid

In 2007 heeft de overheid 11,3 miljard euro uitgetrokken voor openbare orde en veiligheid. Dat is 0,6 miljard euro meer dan in 2006.

Artikelen

Bijna 15 duizend advocaten in Nederland in 2007

In 2007 waren er ongeveer 15 duizend advocaten in Nederland. Dat zijn er bijna 4 duizend meer dan in 2000.

Artikelen

Rechtspraak in Nederland 2007

Deze publicatie bevat informatie over het aantal rechtszaken en de afhandeling ervan door diverse rechterlijke colleges.

Publicaties

Rechtspraak in Nederland 2006

Rechtspraak in Nederland 2006 bevat informatie over de organisatie van de rechtspraak en over de afhandeling van rechtzaken door de diverse rechterlijke colleges.

Publicaties
Artikelen

Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005; Uitkomsten en toelichting

Deze tabellenset geeft een overzicht van het aantal banen van werknemers met een arbeidsduur van twaalf of meer uur per week bij de overheid in 2003 en 2005, met de focus op het aantal allochtone...

Artikelen
Artikelen

Rechtspraak in Nederland 2005

De publicatie Rechtspraak in Nederland geeft statistische informatie over rechterlijke colleges en rechtszaken in Nederland. Zowel burgerlijk recht als bestuurs- en strafrecht komen aan de orde.

Publicaties

Bestuursrechtspraak; demografie van rechtszaken

In 2003 zijn circa 45.000 procedures ingediend bij de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken. Dit artikel abstraheert begrippen uit de rechtspraak en beziet de bestuursrechtprocedures vanuit een...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen