Rechtspraak in Nederland 2006

Omslag Rechtspraak in Nederland

De publicatie ‘Rechtspraak in Nederland 2006’  is samengesteld in samenwerking met de Raad voor de rechtspraak. Deze publicatie bevat informatie over de organisatie van de rechtspraak en over de afhandeling van rechtzaken door de diverse rechterlijke colleges. Hierbij wordt aandacht besteed aan het burgerlijk recht, bestuursrecht en strafrecht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan inkomsten, uitgaven en personeelssterkte van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht.

Bestelinfo:

Kengetal : W-37
ISBN  : 978-90-357-1950-7
ISSN  : 1566-7634 
Prijs  : € 20,75   (exclusief administratie- en verzendkosten)