Ambtenarensalarissen stegen minder dan die van andere werknemers

De cao-lonen van ambtenaren in het onderwijs, defensie, politie, rechterlijke macht en het rijk zijn in de periode 2010-2014 met 1,2 procent toegenomen. Werknemers in de particuliere sector zagen hun lonen met 5,1 procent stijgen in diezelfde periode. Dat meldt CBS.

Voor de zomer heeft het kabinet met drie vakcentrales afspraken gemaakt over de loonontwikkeling van genoemde groepen ambtenaren, het zogenoemde Centraal Akkoord.

De gemiddelde stijging van de lonen van alle werknemers in Nederland was in die periode 4,6%.

Index cao-lonen per uur 2010-2014

Ontwikkeling cao-lonen per uur 2010-2014